Vær med til at udvikle Kærsmindeparken

Ud af byens mange parker har Randers tre bydelsparker, som kommunen vil sætte et særligt fokus på i de næste par år. Første park, der sker forandringer i er Kærsmindeparken i Randers NV, som borgere, foreninger og institutioner kan være med til at udvikle.

I de sidste par år har området ved Kærsmideparken forandret sig med nye boliger op til parken. Nu er det blevet tid til at parkens nye areal mod vest får en mere naturlig sammenhæng med den eksisterende park. I dag bruges Kærsmindeparkens stier primært til gennemgang, og der slås høslæt på en større del af græsarealet for at øge parkens biodiversitet. En større klippet græsflade danner parkens opholds- og legeareal, der også benyttes til spejdernes årlige Sank Hans-arrangement. Og Randers Discgolf´s træningsbane med frem kurve skaber klippede spor i parkens høje græs om sommeren.  

Få indflydelse på parkens udvikling

Randers Kommune vil gerne vide, hvordan du bruger parken i dag? Og om du har gode ideer til forbedringer og nye tiltag i parken? Kultur- og Fritidsafdelingen har i 2023 og 2024 afsat et rammeløb på mellem 50.000 - 75.000 kroner til nye tiltag i Kærsmindeparken. De nye fysiske tiltag skal understøtte byrådets vision for 2030 og kommunens nye politikker for sundhed, fritid, idræt og kultur samt øge biodiversiteten i byens parker. Du kan deltage i kommunens to dialogmøder, hvis du ønsker indflydelse på udviklingen af Kærsmindeparken.

Første møde foregår i parken mandag den 15. maj, kl. 16-18. Her handler det om hvordan parken opleves og bruges i dag. Hvilke kvaliteter og udfordringer har parken? Hvilke ideer er der til forbedringer og nye tiltag?

Andet møde foregår på Vestervangsskolen. Det sker torsdag den 8. juni, kl. 16-18. Her drøftes første mødes ideer med henblik på sammen at videreudvikle dem. Ved mødets afslutning laves en fælles prioriteret liste, hvoraf udvalgte tiltag vil blive realiseret i 2023-24.

Har du ikke mulighed for at deltage i møderne, kan du give dit bidrag til udviklingen af Kærsmindeparken ved at udflyde nedenstående formular inden tirsdag den 6. juni 2023.

De øvrige bydelsparker er Rismølleparken og Tirsdalen som Randers Kommune laver en lignende proces for i 2024.

Kort der viser omridset af Kærsmindeparken

Kom med dine input til Kærsmindeparken

Der er lukket for at sende input om Kærsmindeparken. Tak til alle der har bidraget.