Priser og takster

Her finder du de gældende priser og takser for juniorklubber.

Forældrebetaling pr. 1. januar 2020
Alder Institutionstype Takst
4.-7. klasse Juniorklub tilknyttet fritidshjem 400 kr.
4.-7. klasse Juniorklub tilknyttet folkeskole 526 kr.

Juli måned er betalingsfri måned.

Der ydes ikke søskendetilskud. Ligeledes ydes der ikke økonomisk friplads til juniorklubber i skoleregi.

Har du spørgsmål til disse tilbud, kan du kontakte din skole eller Randers Kommunes pladsanvisning på tlf. 8915 1420.