Priser og takster

Her finder du de gældende priser og takser for juniorklubber.

Forældrebetaling pr. 1. januar 2021
Alder Institutionstype Takst
4.-7. klasse Juniorklub tilknyttet fritidshjem 405 kr.
4.-7. klasse Juniorklub tilknyttet folkeskole 534 kr.
  • Juli måned er betalingsfri måned.
  • Der ydes IKKE søskendetilskud.
  • Der ydes IKKE økonomisk friplads til juniorklubber på skolerne.   

Ved manglende betaling til juniorklub tilknyttet folkeskole - kan barnet ikke benytte tilbuddet.

Har du spørgsmål til disse tilbud, kan du kontakte din skole eller Randers Kommunes pladsanvisning på tlf. 8915 1420.