Specialfritidstilbud

I Randers Kommune er der tre forskellige specialfritidstilbud for børn og unge med særlige behov.

Du kan kontakte det enkelte fritidstilbud for at få flere oplysninger, herunder også informationer om hvem tilbuddet er rettet til, og hvordan en eventuel visitation til tilbuddet finder sted.

Oversigt over special fritidstilbud i Randers Kommune:

  • Specialklubben Fristedet
  • Fiskergården
  • Solgården

Ved ansøgning om et specialfritidstilbud, udfylder skolelederen skemaet "Specialfritidstilbud - indstillingsskema" i samarbejde med elevens forældre. Ansøgningen bliver herefter drøftet i kommunens visitationsudvalg.