Merudgifter ved handicap

Når man har et handicappet barn, kan Randers Kommune hjælpe med at dække de merudgifter, som handicappet medfører.

Hvilken type udgifter, man kan få dækket, varierer meget alt efter hvilket handicap, der er tale om. Men det kan for eksempel dreje sig om udgifter:

 • Til børn der har brug for at være på en speciel kost/diæt
 • Til børn der bliver medicineret i forbindelse med deres funktionsnedsættelse,
 • I forbindelse med barnets indlæggelse på sygehus
 • Til kørselsgodtgørelse i forbindelse med fritidsaktiviteter, behandling, dagtilbud, m.v.
 • Til handicaprettede kurser til forældre og andre pårørende samt de udgifter der følger med ved deltagelsen i sådanne kurser.
 • Til ekstraordinære udgifter til tøjvask.  

Når ansøgningen er modtaget vil Myndighed Børnehandicap vurdere, i hvilket omfang, man kan få dækket udgifterne.

Line Sørensen
2045 6166

Helle Nielsen
2124 4610

Jeanette Degn
2124 8522

Anna Lund
2059 7659

Bia Ndamukanda
2921 3259

Du kan sende en besked vedr. merudgifter via E-Boks på følgende måde:

 • Log på Borger.dk – Digital post
 • Find knappen hvor der står: + Ny
 • Modtager: Randers kommune
 • Kategori: Social Service – Myndighed Social
 • Emne: Skriv dit emne samt att. RÅDGIVERS NAVN
 • Besked: Skriv din besked og vedhæft evt. dokumenter
 • Tryk på send