Misbrugsbehandling

Her kan du læse om de forskellige former for misbrugsbehandling, som Rusmiddelcenter Randers tilbyder.

Individuel behandling

Sammen med en fast behandler arbejdes der med at udvikle kontrol over stofmisbruget og trangen. Gennem behandlingen udvikles personlig indsigt og viden om egen misbrugsadfærd. Det aftales individuelt, hvor ofte man mødes med behandleren, og hvor langt forløbet skal være.

Gruppeforløb og gruppebehandling

Der er forskellige former for gruppeforløb og behandling på Rusmiddelcenter Randers:

Motivationsgruppen

Motivationsgruppen er et 6-ugers gruppeforløb, der retter sig i mod borgere, som har et ønske om forandring af deres forbrug/misbrug, men stadig er i overvejelse om hvorfor eller hvorfor ikke dette skal ske. Formålet er derfor at afklare denne tvivl overfor forandring, så du kommer frem til en beslutning om reduktion eller afholdenhed. 

Familieindsats

I familieindsatsen tilbydes der både parsamtaler og familiesamtaler. Formålet med parsamtaler er afdækning og udredning af stofmisbrugets omfang og konsekvenser for parret samt afdækning af, hvilke problemområder parret skal arbejde med, inden børnene inddrages. Formålet med familiesamtaler er at skabe den ønskede ændring i forhold til personens målsætning, og at familien og de enkelte medlemmer får hjælp til at bearbejde konsekvenserne af alkoholproblemet. I forløbet arbejdes der på at ændre kommunikationen og relationerne i familien.

Kognitiv Adfærds Terapi Gruppe (KAT-gruppe)

Formålet med KAT-gruppen er at få erfaringer med at være ædru og/eller stoffri ved at have fokus på afhængighed og det levede liv.

Gruppen er for dig som:

  • Ønsker forandring ift. alkohol og/eller stofvaner
  • Har udviklet afhængighed
  • Er i gang med en rusfri periode på min. 3 måneder, eller den tid du indgår i denne gruppe
  • Kan møde stabilt
  • Er relativt fri af andre problemer, som vil kunne forhindre, at du kan arbejde med din afhængighed.

Mindfulnessbaseret misbrugsbehandling

Mindfulnessbaseret misbrugsbehandling er et 8-ugers gruppeforløb til borgere, som har gennemgået indledende behandling for sin rusmiddelproblematik og dermed er rusfrie. Formålet er at understøtte vedligeholdelse af de opnåede resultater – herunder forebygge eller håndtere tilbagefald. Sessionerne varetages af to behandlere og indeholder oplæg, guidede meditationsøvelser i bevidst opmærksomhed samt hjemmetræning.

Med eller uden substitutionsmedicin

Allerede i udredningsfasen afgøres det om det er formålstjenligt at du i dit behandlingsforløb bliver medicinsk understøttet og/eller stabiliseret. Dette afklares og afgøres i nært samarbejde med den overlæge, som er tilknyttet Stofbehandlingen. Udlevering af substitutionsmedicin følger stofklinikkens åbningstider dagligt fra kl. 9-10.30, og der er hovedsageligt tale om medicinsk behandling med metadon og buprenorphin. Der er sundhedsfagligt personale og en læge tilknyttet substitutionsbehandlingen.