Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam

Vi tilbyder professionel behandling, pleje og støtte til børn og unge med særlige behov i deres eget hjem

Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam er en privatejet, landsdækkende virksomhed med hovedkontor i Randers. Vi tilbyder individuel og målrettet behandling, pleje og støtte for børn og unge i alderen op til 18 år, i eget hjem.

Vi arbejder ud fra vores kerneværdier, som er tryghed, dialog, kontinuitet, høj faglig standard og familien i fokus. Vi skræddersyer den pleje, behandling og aflastning, som hver enkelt familie med et sygt barn i hjemmet har brug for.

Vores mål er, at familien får plads og rum til at fastholde en normal hverdag, som det er muligt med et sygt barn. Lige så vigtigt er det, at der bliver plads til søskende og plads til at være en familie.

Når I får bevilliget en medarbejder fra Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam, er det via en kommunal visitering.

Vi udfører indsatsen på baggrund af den visiterede ramme, som den kommunale myndighed definerer inden opstart. Denne ramme kan variere, alt efter hvad I som familie har behov for.

Kontakt

Kontakt os på telefon 2223 6313 eller send os en mail på info@boerneteam.dk