Tilbud til pårørende

For pårørende til en senhjerneskadet kan det være nyttigt at få viden og indsigt i skadens konsekvenser, og man kan føle behov for at møde ligestillede.

Når et menneske rammes af en senhjerneskade, går det ikke altid kun udover den ramte – det kan påvirke hele familien eller andre pårørende. Det kan skabe kriser eller forstyrre etablerede relationer og roller. Det kan være følelsesmæssigt hårdt for både den ramte og de pårørende. Derfor tilbyder Randers Kommune samtalegrupper og temaaftener målrettet pårørende til borgere med senhjerneskade.

I tilknytning til nedenstående tilbud defineres pårørende ikke nødvendigvis i forhold til blodets bånd. Pårørende er de personer, som står den ramte nær. Det kan være ægtefælle, forældre, børn og søskende, men det kan også være en kusine, en god ven eller en anden, som har en følelsesmæssig relation til den ramte.