Asfaltering af del af Fladbrovej, tilladelse til midlertidige forurenende aktiviteter

Randers Kommune har meddelt tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter med asfaltering af del af Fladbrovej

Del af Fladbrovej der skal have ny asfalt

Randers Kommune har meddelt tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter med asfaltering på Fladbrovej. 

Der må foretages støjende aktiviteter i perioden 25. oktober 2021 kl. 18.00 til den 29. oktober 2021 kl. 6.00, i forbindelse med nedbrydning og genopbygningen asfalt på Fladbrovej.

Klagefristen er 16. november 2021