Spildevandsplan for regnvandsbassin ved Mellerup er endelig vedtaget

Randers Kommune har den 18. marts 2024 endelig vedtaget spildevandsplan for regnvandsbassin ved Mellerup.

Regnvandsbassin

Byrådet har den 18. marts 2024 endelig vedtaget tillæg nr. 74 til spildevandsplanen.

Spildevandsplanen giver grundlaget for, at der kan etableres et bassin ved Mellerup.

I forbindelse med tillæg nr. 10 til Randers Kommunes spildevandsplan 2009-2012 blev det fastlagt, at dele af Mellerup skulle separatkloakeres (kloakopland N40.3 og N40.9). Resten af byen skulle være separatkloakeret. Det fremgik af tillægget til spildevandsplanen, at der skulle placeres et regnvandsbassin på en matrikel øst for Mellerup. Tillæg nr. 74 til Randers Kommunes spildevandsplan omfatter en ny placering af bassin ved Mellerup. I forbindelse med undersøgelse af hele oplandet i Mellerup By har det vist sig, at der er ejendomme, som ligger udenfor kloakopland N40.3 og N40.9, hvor der ikke er separatkloakeret. Med dette tillæg til spildevandsplanen vil ejer af ejendommene blive orienteret om, at kloakkerne på ejendommene skal separeres.

Forslaget var i offentlig høring i 8 uger i perioden den 2. oktober 2023 - 27. november 2023. I forbindelse med høringen kom der bemærkninger til planen. Det har ikke medført ændringer i spildevandsplanen.

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 21. marts 2024. Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden der er gået 6 måneder.

Læs planen: Tillæg nr. 74