Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Østervangsskolen, beliggende på Dronningborg Boulevard 33, 8930 Randers NØ.

Randers kommune har meddelt tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Østervangsskolen, til renovering af murede støttemur mellem skolen og tilstødende ejendomme.

Placering af mur der skal renoveres

Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Østervangsskolen, til renovering af murede støttemur mellem skolen og tilstødende ejendomme.

Klagefristen er den 20. juli 2022.