Tilladelse til ny boring og vandindvinding

Randers Kommune har meddelt tilladelse til etablering af ny boring samt indvinding af op til 500 m³ grundvand årligt

Randers Kommune har meddelt tilladelse til etablering af ny boring samt indvinding af op til 500 m³ grundvand årligt på matr. nr. 10t Læsten By, Læsten. Tilladelsen omfatter også afgørelse om, at indvindingen ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen kan påklages senest 4. juli 2023.