Politik for borgere med særlige behov

Høringen er afsluttet

"Politik for borgere med særlige behov" er den overordnede ramme og sætter retning for samarbejdet med borgere, der har en funktionsnedsættelse og derfor har behov for støtte fra kommunen.

Det overordnede formål med politikken er at understøtte borgere med handicap og psykisk sårbarhed i at mestre eget liv. Et vigtigt redskab på vejen dertil er at skabe sammenhæng og helheder i de indsatser denne gruppe af borgere modtager.

Borgere, råd, fagpersonale og interessenter har bidraget med input. På den baggrund er der nu udarbejdet et høringsudkast til politikken.

Læs udkast til "Politik for borgere med særlige behov".

Høringssvar

0 svar