Ressource- og affaldsplan 2027

Ressource- og affaldsplan 2027 sætter retningen for, hvordan vi skaber mindre affald og får landets bedste rammer for genbrug og genanvendelse.

Vi er midt i en brydningstid. Danmark er blandt de lande i verden, der bruger flest ressourcer og genererer mest affald pr. indbygger. Det kan ikke fortsætte - affaldskurven skal knækkes. Vi skal sammen med borgere, foreninger og erhvervsliv skabe rammerne for, at vi genbruger mere, laver mindre affald og gør det lettere at leve bæredygtigt i Randers Kommune.

Vi er blandt de bedste til at sortere vores affald i Randers, men vi skal være endnu bedre endnu. Restaffaldet rummer stadig mange ressourcer, som ikke skal ende i forbrændingen. Med udkast til Ressource- og affaldsplanen 2027 foreslås, at affaldsløsningerne i midtbyen udvides, der skal indsamles i 10 fraktioner, og der skal være direkte genbrug på genbugspladser og nye nærgenbrugsstationer.

Ressource- og affaldsplanen 2027 berører alle borgere i Randers Kommune. Planen sætter retningen for, hvordan vi skaber mindre affald og får landets bedste rammer for genbrug og genanvendelse.

Planen er bygget op over 6 temaer.

  • Tema 1: Infrastruktur for den grønne omstilling.
  • Tema 2: Affaldsforebyggelse
  • Tema 3: Mere og bedre sortering der nytter
  • Tema 4: Mere genanvendelse, mindre forbrænding
  • Tema 5: Bæredygtig affaldsindsamling
  • Tema 6: Ressourceeffektive virksomheder

Se pixi-udgaven af Ressource- og affaldsplan 2027.

Læs hele Ressource- og affaldsplanen 2027 på sektorplan-hjemmesiden.

Høringssvar

0 svar