20 års jubilæum for nordisk konference på dagtilbudsområdet

Det var i år 20. gang Randers og de fire venskabskommuner fra nordiske lande mødtes til konference for dagtilbudsområdet. Denne gang foregik det i Randers, hvor ideen også opstod. Ideen fik pædagogisk leder i Helsted Børnehus Michael Andi Nielsen sammen med en gammel kollega for over 20 år siden, fordi de to pædagoger ønskede at blive dygtigere til at være dagtilbud

De 175 deltagere til oplæg i Ridehuset på Værket

For 20. gang mødtes de fem nordiske venskabsbyer, Randers, Akureyri på Island, Lahtis i Finland, Västerås i Sverige og Ålesund i Norge til den årlige Nordsamby-konference for at vidensdele på dagtilbudsområdet. 175 deltagere fra de fem venskabsbyer deltog for at drøfte det overordnede emne "Forældreinddragelse i nordiske dagtilbud."

"Vi ramte simpelthen spot on med emnet igen i år. Det er højaktuelt og enormt vigtigt for både forældre, pædagoger og børn, at vi som institutioner gør vores absolut bedste for at inddrage både børn og forældre, når vi skal tilrettelægge hverdagen. Det at få input fra de nordiske lande, som hver især griber opgaverne forskelligt an, er meget værdifuldt," siger Lars Lynghøj, dagtilbudschef i Randers Kommune.

Begyndte som en ide på Viborgvej

 

Ideen om en nordisk konference på dagtilbudsområdet opstod for 20 år siden i Viborgvejens Børnehave. Det var pædagogisk leder i Helsted Børnehus, Michael Andi Nielsen og daværende leder på Viborgvejens Børnehave Jørn Bjerre, der tog de første skridt dengang.

"Vores fag er konstant i udvikling, og det er vigtigt for mig, at vi aldrig går i stå. Så det at have fingeren på pulsen og enten blive bekræftet i, at det man gør er godt eller få input fra andre lande til at gøre tingene anderledes og endnu bedre, det er kun godt. Jeg synes, det er imponerende, at den her konference stadig kan køre efter 20 år, vi får en masse ud af det hvert eneste år," siger Michael Andi Nielsen.

Holder kommunerne og daginstitutionerne på mærkerne

 

Konferencen bød udover to store oplæg og en jubilæumsfejring på Værket også på besøg i flere af Randers Kommunes daginstitutioner. Her fik deltagerne rundvisning og oplæg på små workshops. Det var særligt på dagtilbudsbesøgene, at deltagerne fik mulighed for erfaringsudveksling på tværs af landene. En af dem, der fik noget med hjem, var Ulrika Adamsson fra Sverige, der arbejder med førskoleområdet i Västerås Kommune:

"Jeg hæftede mig ved at landene ser forskelligt på, hvordan man introducerer de små børn, der første gang skal i daginstitution. I Finland er forældrene eksempelvis slet ikke en del af introduktionsperioden. Det havde de flere gode grunde til. Det giver anledning til at overveje, om vi nu gør det på den bedste måde i Sverige," siger hun.