28,8 millioner kroner til flere medarbejdere i dagtilbud

Børne- og Socialministeriet har tildelt 28,8 mio. kr. til 11 randrusianske daginstitutioner. Midlerne udmøntes i perioden 2019 til 2022 og skal sikre flere pædagogiske medarbejdere i udvalgte dagtilbud.

Midlerne tildeles fra Børne- og Socialministeriets pulje ”Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn”. De er øremærket til at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter i de enkelte daginstitutioner, eller til at hæve timetallet for institutionens nuværende pædagoger og pædagogiske assistenter.

”Det er rigtig godt, at der kommer flere voksne omkring de ekstra sårbare og udsatte børn. Det skaber samtidig bedre vilkår for det pædagogiske personale og deres samarbejde med forældre. Som udgangspunkt forventer vi, at puljemidlerne kan sikre, at der i gennemsnit kan ansættes en ekstra medarbejder pr. vuggestuegruppe med cirka 13 børn. Det betyder meget for de børn, der har ekstra brug for en tidlig indsats,” siger Anders Buhl-Christensen, formand for Børne- og familieudvalget.

Daginstitutionerne er udvalgt på baggrund af, at institutionerne har mindst 25% af børnene, hvor forældrene får økonomisk eller socialpædagogisk friplads. Midlerne tildeles institutioner med børn i alderen 0-2 år.

”På grund af puljemidlerne ansætter vi nye pædagogiske medarbejdere inden for kort tid. Det betyder, at vi kan sætte nogle projekter og aktiviteter i gang, hvor vi virkelig kan gøre en forskel for børnene, så de kan komme til at klare sig godt i fremtiden. Vi er voldsomt glade, og vi er ydmyge i forhold til, hvordan vi kan få brugt de penge bedst muligt, så det kommer børnene til gode,” siger Bente Devantie, Dagtilbudsleder for Dagtilbud Midt, hvor seks institutioner får tildelt midler fra puljen.

Børn og Skole-forvaltningen går nu i gang med at understøtte institutionerne i processen med ansættelse af nye medarbejdere.

Fakta

Midlerne går til følgende 11 daginstitutioner i Randers Kommune:

 • Børnehuset Bjerregrav
 • Børnehuset Hørhaven
 • Børnehuset Midgaard
 • Børnehuset Lindehuset
 • Huset Nyvang
 • Børnehuset Lervangen
 • Vuggestuen Firkløveren
 • Vuggestuen Grønnegade
 • Vuggestuen Minimax
 • Platangården (selvejende daginstitution)
 • Børnehuset Asavænget (privat daginstitution)