80 lokale aktører planlægger folkemøde for FN’s verdensmål

Den 29. maj 2020 er der folkemøde for FN's verdensmål i Randers. Planlægningen af, hvad der kommer til at ske, går nu i gang. Målet er at inspirere til handling for at nå målene.

Frivillige og lokale kræfter skaber indholdet og oplevelserne, når Randers Kommune den 29. maj 2020 holder folkemøde for FN's verdensmål. Nu går planlægningen for alvor i gang, og hele 80 lokale aktører lægger tid og kræfter i arbejdet med at skabe indhold og inspiration for alle. Målet er at få sammensat et alsidigt program for folkemødet, der kommer til at foregå på Jens Otto Krags Plads i Randers.

Et folkemøde for alle

"Folkemødet for FNs Verdensmål er det rygstød vi alle - civilsamfund, virksomheder, uddannelser og kommune skal have for at komme videre med at række efter verdensmålene. Folkemødet skal dermed samle hele Randers på tværs af alder og interesser og bidrage til at vi fællesskab kommer videre," siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

I fire forskellige grupper vil de lokale aktører mødes henover de kommende måneder. De er inddelt i grupper, så nogle koncentrerer sig om, hvad der skal ske på scenen, mens andre fokuserer på, hvad der skal være af stande, aktiviteter og indhold rundt omkring på pladsen.

"Med den iderigdom, gejst og entusiasme, jeg oplever blandt aktørerne, er jeg sikker på, vi får et folkemøde, hvor de besøgende får en god, lærerig og festlig oplevelse," siger Torben Hansen.

Randers for målene

De 80 lokale aktører var blandt deltagerne til et aktørmøde tilbage i januar, hvor de meldte sig til at arrangere folkemødet. Aktørerne er en skøn blanding af personer fra det lokale erhvervsliv, kultur- og offentlige institutioner.

"Jeg er utrolig glad for og faktisk også overvældet over den store opbakning, vi har fået fra en masse forskellige mennesker, der alle arbejder for FN's verdensmål og ønsker at bidrage til at øge kendskabet til dem. Det viser, at vi i den grad rækker ud efter verdensmålene i Randers," siger Torben Hansen.

Folkemøde skal fremme handling

En netop offentliggjort undersøgelse fra Udenrigsministeriet og Danida viser, at 75 procent af danskerne har hørt om verdensmålene. Men det er kun 11 procent, der har et mere indgående kendskab. Det er målet, at Folkemødet kan bidrage til at gøre FN's verdensmål vedkommende for alle og give borgere og virksomheder muligheden for at få øje på, hvordan de hver især i deres hverdag kan bidrage til at nå målene.

De 80 lokale aktører i de fire arbejdsgrupper mødes første gang i slutningen af februar til den første ideudvikling. Efter planen vil der være et program klar for folkemødet i løbet af april.