Børnehus i Randers deltager i landsdækkende sundhedskampagne

I Børnehuset Viborgvej tæller børn og personale skridt hver dag i uge 18 og 19 som en del af den landsdækkende kampagne Tæl Skridt 2020. Fordelt i 29 grupper bevæger børn og personale sig i fællesskab hver formiddag klokken 10.

For at holde gejsten oppe og styrke sammenholdet under corona, deltager børn og personale i Tæl Skridt-kampagnen gennem fælles bevægelsesaktiviteter hver dag.

"Grundet corona er vi nødt til at indrette vores dagligdag i små grupper og med mange udendørsaktiviteter. Når vi deltager i Tæl Skridt-kampagnen, kan vi allesammen deltage i den samme aktivitet i små grupper og derigennem styrke sammenholdet og samhørigheden i en tid, hvor vi er meget adskilt," forklarer Lotte Hillgaard Hansen, pædagog i Børnehuset Viborgvej og initiativtager til deltagelsen i kampagnen.

Børn og personale fordeler sig i 29 grupper på forskellige steder i huset eller lokalområdet hver formiddag klokken 10. Aktiviteterne for at få samlet skridt omfatter diverse lege, gadedrengeløb, frøhop, med mere.

"Aktiviteterne giver fællesskabsfølelse i en tid, hvor vi er meget opdelt, og dagligdagen kan være præget af savn til relationer og fællesskaber. Når ugen er slut vil alle deltagere, børn såvel som voksne, modtage en Tæl Skridt-medalje, som synliggør, at de har gjort en forskel sammen hver for sig," fortæller Lotte Hillgaard Hansen.

Bevæg dig for livet

Børnehuset Viborgvej holder gang i bevægelserne og motionen for at støtte op om projekt 'Bevæg dig for livet', som Randers Kommunes er visionskommune for, og som skal gøre Danmark til den mest aktive nation i verden i 2025.

"Tæl Skridt-kampagnen supplerer 'Bevæg Dig For Livet' på alle måder. Det gode er, at en daginstitution bruger kampagnen som en anledning til at sætte yderligere fokus på bevægelse, og samtidigt tilpasser bevægelse og motion til børnehøjde og til det, der kan lade sig gøre i den tid vi er i i øjeblikket," forklarer Jesper Jakobsen, projektleder på Bevæg Dig For Livet i Randers.