Byråd godkender planer om stort boligområde ved Nordskellet

Randers Byråd har på mødet den 2. marts 2020 vedtaget en ny lokalplan, der gør det muligt at opføre cirka 170 boliger på et område ved Nordskellet. Planen udgør første etape af en forventet større udbygning af Randers mod nord.

Mange nye boliger kan være på vej i den nordvestlige del af Randers. På mødet den 2. marts 2020 har Randers Byråd nemlig godkendt en ny lokalplan for et 12 hektar stort område ved Nordskellet. Her bliver det nu muligt at etablere 170 boliger som parcel- og rækkehuse i op til to etager.

Planen udgør første etape i en helhedsplan på i alt fire etaper nord for Nordskellet. Det er således startskuddet på en forventet større udbygningen af Randers by mod nord.

15 høringssvar

Forslaget til lokalplanen var i offentlig høring i efteråret 2019, og Randers Kommune har modtaget 15 høringssvar. Høringssvarene har resulteret i en række ændringer i den endelige lokalplan, som byrådet nu har vedtaget. Blandt andet, at der bliver plantet træer langs Nordskellet og, at der i det nye boligområde bliver etableret et fælleshus.

De mange nye boliger vil betyde en forøget trafik på og omkring Nordskellet, og et krav i forbindelse med realisering af lokalplanen er derfor, at grundejeren skal udvide Mastruphøjvej og Højmarksvej og etablere svingbaner ved tilslutningen til Nordskellet. Derudover skal byrådet på et senere tidspunkt tage stilling til etablering af en buslomme og svingbaner mod syd for at sikre optimal trafikafvikling på Nordskellet.

Flere boligområder kan være på vej

Den nye lokalplan udgør som nævnt første etape i en helhedsplan på i alt fire etaper nord for Nordskellet.

Helhedsplanen omfatter et areal på cirka 48 hektar og viser principper for, hvordan en udbygning af alle fire etaper kan se ud. Der vil dog tidligst komme et forslag til en lokalplan for etape 2, når etape 1 er udbygget, ligesom etape 3 og 4 først kan blive en realitet, når de forudgående etaper er udbygget. Formålet er at skabe sammenhæng i udviklingen af Randers by, så der ikke opstår isolerede boligområder uden forbindelse med den øvrige by.

Den nyvedtagede lokalplan for etape 1 vil blive offentliggjort på plan.randers.dk i oversigten over lokalplaner for Randers Kommune.