Byrådet godkender omlægning af Gudenåstien

En ny sti skal etableres ved Skovbrynet i Stevnstrup som en del af Gudenåstien mellem Randers og Silkeborg. Det sker, efter en bro over jernbanen i Stevnstrup sløjfes af Banedanmark.

Broen over jernbanen i Stevnstrup bliver nu fjernet. Da den er en del af Gudenåstien igennem Stevnstrup, har Byrådet besluttet at omlægge den. Ved at lade stien løbe fra Skovbrynet til Stationspladsen får Gudenåstien et mere direkte forløb, i stedet for det nuværende stisystem, hvor stitrafikanter skal ud på en længere omvej ad Skovboulevarden og Engvej.

For at kunne etablere den mere direkte stiforbindelse har Byrådet givet Randers Kommune lov til at erhverve et areal på cirka 2.300 kvadratmeter fra en tilstødende ejendom. Randers Kommune er ligeledes i forhandlinger med Banedanmark om at få stillet et areal på ca. 1000 kvadratmeter til rådighed til stien på Banedanmarks areal.