Ekstraordinært energitilskud til forsamlingshusene

Landdistriktsudvalget har på sit møde den 17. november besluttet, at alle de 44 anerkendte forsamlingshuse i Randers Kommune ydes et ekstraordinært driftstilskud på 10.000 kroner på baggrund af den aktuelle energisituations betydning for forsamlingshusenes økonomi.

Forsamlingshusene er en utrolig vigtig brik i vores landdistrikter. Der er i Randers Kommune hele 44 huse, hvor frivillige hver eneste dag gør et fantastisk og uvurderligt arbejde for vores landdistrikter. I den seneste tid har det arbejde været ekstra udfordret af de stigende energipriser.

"Det er meget vigtigt for udvalget at anerkende, at energikrisen rammer med forskellig styrke i de individuelle forsamlingshuse, og at det ekstraordinære driftstilskud ikke tager nødvendige, individuelle hensyn og i øvrigt er udtryk for symptombehandling. Derfor ønsker vi også fremadrettet at give en hjælpende hånd ved at understøtte energiforbedringer i forsamlingshuse og lignende mødesteder i landdistrikterne. Dette skal ske ved, at landsbypuljens midler ved første ansøgningsrunde 2023 så vidt muligt prioriteres til energiforbedrende foranstaltninger, " siger udvalgets næstformand Lars Søgaard.

På denne baggrund anmoder Landdistriktet derfor udvikling, miljø- og teknikforvaltningen om snarest muligt at fremlægge forslag til kriterier for forårets uddeling fra landsbypuljen, hvor der prioriteres energiforbedringsprojekter i forsamlingshuse og lignende mødesteder i landdistrikterne.

Lars Søgaard understreger, at samtlige medlemmer i udvalget er medstillere af forslaget.