Grønne plæner får opholdszoner kridtet op igen i år

Randers Kommune tegner igen i år kridtstreger på Justesens Plæne, i Tronholmparken og i Tøjhushaven, ligesom der bliver fra på tirsdag bliver sat skilte i en række parker og grønne områder for at hjælpe dem, der gerne vil opholde sig der, med at efterleve forsamlingsreglerne og forhindre spredning af smitte med COVID-19.

”Sidste år oplevede vi, at mange brugte opholdszonerne, så vi gentager succesen i år. Det er utroligt vigtigt, at vi holder ud, og vi stadig holder afstand til hinanden,” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

”Vi tegner ”opholdscirkler” på Justesens Plæne, i Tronholmparken og Tøjhushaven og sætter desuden skilte op med vejledning om opholdsregler i en håndfuld populære parker og anlæg,” forklarer skov- og landskabsingeniør Sigrid Stenkilde Lynæs fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i Randers Kommune.

Skiltene vil blive placeret på Tronholmen, Justesens Plæne, i Doktorparken, på Skovbakken, i Tøjhushaven og i Altananlægget. Der er fortsat ensretning omkring søen i Doktorparken.

Ligesom sidste år vil Justesens Plæne, Tronholmparken og Tøjhushaven blive inddelt i felter, hvor max. 10 personer må opholde sig.