Grønt lys til Kraftcenter Korshøj: Nu bliver idrætten samlet i Harridslev

På mødet den 7. september 2020 har et enigt Randers Byråd godkendt planerne om at etablere et nyt idrætsanlæg og rekreative arealer i Harridslev.

Planerne om at etablere et nyt idrætsanlæg og rekreative arealer i Harridslev har flere gang været skudt til hjørne. Men nu er der både skaffet penge og plads til at realisere projektet, der også går under navnet Kraftcenter Korshøj. Dermed kunne Randers Byråd på mødet den 7. september 2020 give grønt lys til planerne, der vil medføre en kraftig udvidelse af idrætsfaciliteterne ved Korshøjhallen.

Nye faciliteter skal styrke lokalsamfundet

Kraftcenter Korshøj kommer til at bestå af fire nye fodboldbaner, hvoraf den ene bliver en helårsbane med tribune. Derudover bliver der etableret baner til bl.a. petanque, panna, håndbold, beachvolley og krolf.

Det er ønsket, at idrætspladsen skal styrke lokalsamfundet ved at danne ramme om ikke-idrætsaktiviteter. Derfor kommer Kraftcenter Korshøj også til at bestå af en åben græsplads, der kan danne ramme om forskellige aktiviteter i Harridslev. Der kommer en legeplads til byens børn, der kommer ridestier, og der bliver plads til FDF i området. Det hele bliver omkranset af levende hegn samt en bred motionssti.

Ny lokalplan på vej

I Harridslev har der længe været et ønske om at udvide idrætsanlæggets faciliteter og skabe gode og moderne rammer for foreningslivet, klublivet og lokalsamfundet. Tilbage i 2016 bevilgede Randers Byråd derfor penge til projektet under den forudsætning, at lokale ildsjæle selv fandt 4 millioner kroner. 

Siden da har forskellige bump på vejen udskudt projektet, men nu er pengene altså fundet og der er lavet en lejeaftale for det areal, hvor de nye faciliteter skal ligge.

Før etableringen af Kraftcenter Korshøj kan gå i gang, skal der dog laves en ny lokalplan for området. Det arbejde går forvaltningen i gang med i september, hvorefter planen skal i høring. Først når lokalplanen er vedtaget kan byggeriet gå i gang. Forventningen er, at det vil ske i efteråret 2021.

I alt har Randers Byråd bevilget 5 millioner kroner til Kraftcenter Korshøj, der også kommer til at betyde, at fodboldafdelingen i Albæk flyttes til Harridslev. I den forbindelse har byrådet også afsat 1,2 millioner kroner til udvikling af aktiviteter i Albæk.