Grønt lys til renovering af over 100 almene boliger

En større omdannelse og renovering af 81 boliger på Anemonevej og 27 boliger på Herman Stillingsvej er undervejs. På mødet den 10. oktober 2022 har Randers Byråd godkendt anskaffelsessummen til projekterne, der blandt andet medfører et kommunalt tilskud på 150.000 kroner.

Projektet for de af 81 boliger på Anemonevej 16-42 omfatter en sammenlægning og omdannelse af nogle af lejemålene. Det betyder, at afdelingen efter renoveringens gennemførsel vil være reduceret med 10 boliger. Derudover omfatter projektet en opretning af kælderen og ydervægge, hvor der er store fugtproblemer, en facaderenovering, nye vinduer og døre, brandsikring af etageadskillelserne, dørtelefoner, og renovering af udearealer, herunder separatkloakering. Den samlede pris bliver godt 100 millioner kroner.

På Herman Stillingsvej 8-10 vil 27 lejemål blive sammenlagt og omdannet, så der efter renoveringen er 24 boliger. Derudover omfatter projektet opretning af byggeskader vedrørende ventilation, afrensning og bortskaffelse af miljøfarlige stoffer, nærmiljøforbedring af primært udearealer, ombygning/sammenlægning og indretning til tilgængelighedsboliger i 15 boliger samt diverse renoveringsarbejder på tag, altaner og trappeopgange. Endvidere vil der blive udskiftet køkkener, toiletter og ventilationsanlæg samt renovering og udskiftning af varme-, vand- og elinstallationer og kloak. Den samlede pris bliver på knap 45 millioner kroner.

Både boligerne på Anemonevej og Herman Stillingsvej hører under boligforeningen Møllevænget & Storgaarden, der har ansøgt byrådet om at få godkendt anskaffelsessummen til projekterne.

Med byrådets beslutning om at godkende projekterne bliver der givet et kommunalt tilskud på 100.000 kroner til boligerne på Anemonevej, mens projektet på Herman Stillingsvej får 50.000 i tilskud. Derudover medfører godkendelsen, at Randers Kommune stiller en række lånegarantier til finansieringen af projekterne.