Implementering af politik for kønsligestilling er i gang

Med en konference, hvor både medarbejdere og borgere deltog, er der sat gang i implementeringen af Randers Kommunes nye kønsligestillingspolitik.

Alle uanset køn, identitet og seksuel orientering skal have lige muligheder og fri livsudfoldelse i leg, uddannelse, arbejde, familieliv og samfundet generelt. Det er essensen i Randers Kommunes kønsligestillingspolitik, som Randers Byråd vedtog før sommerferien.

Og nu er implementeringen af politikken for alvor sat i gang. Mandag (23/8) var der nemlig konference for både repræsentanter for medarbejdere, ledere, pårørenderåd, brugerråd og bestyrelser på dagtilbuds-, skole, social og omsorgsområdet.

Gennem oplæg og teater blev deltagerne på konferencen præsenteret for forskellige perspektiver på kønsligestilling. Og gennem drøftelser med hinanden fik deltagerne på konferencen mulighed for at påvirke det fremadrettede arbejde med kønsligestilling i Randers Kommune.

Ingen begrænsninger på grund af køn

Det er godt et år siden, at byrådet – på baggrund af et forslag fra Socialdemokratiet og SF – besluttede at forvaltningen skulle sætte gang i en proces for at udvikle en kønsligestillingspolitik i Randers Kommune. I den forbindelse blev det besluttet, at politikken skulle have tre temaer i arbejdet med kønsligestilling, nemlig:

  • På arbejdspladserne i Randers Kommune
  • I relation til kommunens serviceydelser
  • I forhold til alle borgere i Randers Kommune

I forhold til kønsligestilling i Randers Kommune som arbejdsplads skal der være lige muligheder og trygge rammer for medarbejdere og ledere. Ingen skal begrænses på grund af deres køn, identitet eller seksualitet.

I forhold til serviceydelser til borgere lægger politikken vægt på, at kommunen har et stort ansvar for at møde borgerne, så alle uanset køn, identitet og seksualitet har lige gode muligheder og fri livsudfoldelse.

Endelig beskriver politikken, hvordan Randers Kommune vil arbejde for at være en tryg og attraktiv kommune, hvor alle uanset køn, identitet og seksualitet oplever tryghed og frihed til leve deres liv og træffe egne valg.

Både byrådsmedlemmer, medarbejderrepræsentanter og borgere har været involveret i udarbejdelsen af politikken. Og inputtene fra konferencen vil nu blive brugt til den videre implementering og opfølgning på politikken.