Kampsport på klippekort

Forenings- og idrætsaktiviteterne i det nordlige Randers skal have et boost. Flere børn og unge skal have muligheden for bevægelse. Randers Kommune udlodder som en del af denne indsats 100 gratis klippekort à 6 klip til prøvetræninger i kampsport på Langvang Idrætscenter.

Foto fra DGI - Bevæg dig for Livet

De tre idrætter er boksning, taekwondo og brydning. Tilbuddet er begyndt og løber resten af året. Fortsætter man i en af de tre udbudte sportsgrene, kan man ombytte sit brugte klippekort til udstyr til en værdi af 500 kr. Således kan man som ung i Nordbyen eksempelvis få hjælp til at finansiere boksehandsker, brydesko eller en taekwondodragt.

Randers Kommune har søgt midler i projektpuljen Sammen i bevægelse. Midlerne målrettes projektets målgruppe, som er udsatte børn og unge i 7-17 årsalderen. Målet med inddragelsen af de unge i idræts- og foreningslivet er et forsøgt på at bryde med negativ social arv og højne idrætsdeltagelsen. Derfor vil fagpersonalet omkring målgruppen bistå uddelingen af klippekortene ud fra faglige vurderinger. 

"Vi vil som kommune gerne gøre opmærksom på de faciliteter, vi har i Nordbyen - især Langvang Idrætscenter. I Randers skal alle børn og unge have lige muligheder for at deltage i kommunens tilbud. Med projektet forsøger vi at gøre mere opmærksom på foreningslivet i denne bydel, for at sikre lige adgang for alle børn og unge. Det kan vi som kommune sikre gennem finansiering og facilitering af foreningsdeltagelsen i de mere udsatte bydele. Med klippekortene og udstyrsfinansieringen vil flere få mulighed for at være med, siger Sammy Elshikh, der er projektkoordinator hos Randers Kommune. 

Indsatsen Sammen i Bevægelse i Randers Kommune er en blandt 12 kommunale indsatser, der skal styrke idrætsdeltagelsen efter coronanedlukningen. Dermed spiller klippekortene også en vigtig rolle i at involvere de unge i meningsfulde fællesskaber. Indsatsen har fremmet et stærkt lokalt samarbejde og bygget bro til foreningslivet. Indsatsen er ligeledes understøttet af Bysekretariatet, Red Barnet og DGI Østjylland samt lokale foreninger og interessenter på forskellig vis.