Kommuneplan 2021: Se hvad der gælder for dit område

Randers Byråd har på mødet den 14. juni 2021 vedtaget Kommuneplan 2021, der fastlægger rammen for udviklingen i Randers Kommune i de næste 12 år. Kommuneplanen er digital, og du kan derfor nemt tjekke, hvad planen er i dit område.

Kommuneplan 2021 beskriver hvad og hvor, der må bygges, og hvad der skal ske med infrastrukturen. Den udpeger mulige erhvervsområder, boligområder og meget mere. Planen gælder i 12 år og skal overordnet set beskytte og udvikle kvaliteterne i Randers Kommunes byer, landskab og natur.

Karakterområder og verdensmål

Kommuneplanen bliver revideret hvert fjerde år, og i forhold til planen fra 2017 er der i den nye udgave en række forandringer.

Blandt andet kommer den fysiske udvikling af Randers Kommune nu til at tage udgangspunkt i seks karakterområder: Fjordbyerne, De åbne vidder, Skov- og sølandskabet, Ådalen, Forstæderne og Randers By. Med hver sin identitet og styrke kommer disse nye karakterområder til at skabe rammen for den strategiske udvikling af kommunen som helhed.

Og så er FN’s Verdensmål om bæredygtig udviklingen blevet en integreret del af planen. Det er nu muligt at se, hvordan hvert afsnit i planen bidrager til at indfri målene.