Minister så Flodbyens løsninger på infrastruktur- og klimaudfordringer

Transportminister Benny Engelbrecht lagde mandag (9/8) vejen forbi Randers, hvor han blandt andet blev præsenteret for et af Danmarks mest ambitiøse byudviklingsprojekter, nemlig Flodbyen Randers. Et projekt, der både vil skabe en attraktiv bydel med plads til 7-8000 indbyggere, sikre byen mod oversvømmelser og løse væsentlige udfordringer med infrastrukturen.

På en sejltur med marinehjemmeværnets skib MHV851 Sabotøren fik transportminister Benny Engelbrecht mandag (9/8) et godt indblik i udviklingsplanen for Flodbyen Randers. En plan, der forener attraktiv byudvikling med løsninger på infrastruktur og klimaudfordringer.

Flodbyen Randers kan realiseres, fordi Randers Havn flytter til en placering sydøst for Randers Fjord og efterlader arealer til byudvikling på nogle af Danmarks mest naturnære midtbyarealer. Arealerne ligger midt mellem den ferske Gudenå og den salte Randers Fjord, og visionen er at skabe en ny bydel med plads til 7-8000 indbyggere.

Samtidig vil Flodbyen Randers bidrage til at forbedre infrastrukturen og sikre midtbyen mod oversvømmelser. En ny bro, Klimabroen, vil aflaste trafikken på Randers Bro, som i dag bliver passeret af omkring 40.000 køretøjer i døgnet og dermed er en af de mest trafikerede kommunale vejstrækninger i landet. Klimabroen vil desuden fungere som en del af beskyttelsen mod stormfloder. Ligeledes vil en godt seks kilometer lang højvandsbeskyttelse kaldet Klimabåndet fungere som klimabeskyttelse og samtidig skabe attraktive by- og naturområder.

Klimatilpasningen i Flodbyen Randers bliver således en medspiller, der er med til at skabe merværdi.

Håb om statslig medfinansiering af Klimabroen

Der vil i de kommende år blive investeret massivt i byggemodning, byrum, fællesarealer, nye cykel- og gangforbindelser m.m. i regi af Flodbyen Randers. Men projektøkonomien er samlet set i balance, da udgifterne bliver modsvaret af tilsvarende indtægter fra salg af byggeretter.

Klimabroen, der vil komme til at koste omkring 500 millioner kroner, vil dog ikke blive finansieret af byggeretter, men håndteres via en særskilt opsparing på kommunens anlægsbudget. Her håber Randers Kommune dog også på medfinansiering fra staten, da der er tale om et projekt med meget stor samfundsøkonomisk værdi.

Transportminister Benny Engelbrecht var i Randers som led i en større rundtur i landet for at markere den politiske aftale om fremtidens infrastruktur. Ud over sejlturen på Randers Fjord bød dagens program i Randers på besøg hos støjplagede borgere og et hos virksomheden Projector, som arbejder med at ombygge dieseltog til batteridrift.

Flere billeder fra præsentationen af Flodbyen

Jens Heslop, Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik, præsenterer Udviklingsplanen for Flodbyen Randers for transportminister Benny Engelbrecht