Ny indsats skal forbedre jobchancen for folk med funktionsnedsættelse

Nu oprustes indsatsen for at få flere ledige med funktionsnedsættelser i arbejde eller uddannelse. Jobcenter Randers har taget et nyt værktøj i brug for at hjælpe folk til det varige job- eller uddannelsesmatch. Indsatsens fokus er på de lediges kompetencer og ressourcer, og omkring 200 ledige bliver en del af projektet.

Ellen Pedersen, formand for beskæftigelsesudvalget i Randers

Fremover bliver udvalgte ledige med funktionsnedsættelser tilbudt at blive en del af et forløb med netværksgruppemøder og samtaler med jobformidlere. Her skal de italesætte deres egne kompetencer og ressourcer og sparre med andre ledige, som er i en lignende situation. Det understøttende forløb skal klæde dem på til at fortælle arbejdsgivere hvilke arbejdsopgaver de kan løse, og hvori deres ressourcer ligger.

"Det er en ambitiøs indsats, og vi ser et stort potentiale for at få ledige med funktionsnedsættelser i varige stillinger eller uddannelser. Udgangspunktet er, at de ledige har en arbejdsmarkedsressource, som kan blive indfriet, når de får værktøjerne til at møde virksomhederne," fortæller Ellen Petersen, formand for i beskæftigelsesudvalget i Randers.

Rummelige og fordomsfri virksomheder søger arbejdskraft

Jobcenter Randers arbejder aktivt for, at funktionsnedsættelser ikke bliver en hindring for at kunne varetage jobbet og derfor er der lavet en ”fast-track”-ordning, som giver mulighed for hjælpemidler, for eksempel en stol med særlig rygstøtte eller hovedtelefoner, som kan interagere med høreapparater.

"Den nye måde at arbejde på indeholder også ekstra tid til den vejledning, som de ledige har brug for, for at blive klædt på til at tale med arbejdsgiverne om deres situation. Heldigvis har vi rigtig mange rummelige og fordomsfrie virksomheder i Randers, som er åbne for særhensyn, og som gerne vil og godt kan rumme ansatte med funktionsnedsættelser. Det kræver bare, at virksomhederne kender til den betydning, nedsættelsen har for den jobsøgendes arbejdsfunktion," forklarer Ellen Petersen.

Mange virksomheder er på udkig efter arbejdskraft, og de har derfor god gavn af at være rummelige - også på bundlinjen. Virksomheder benytter sig derfor ofte af alternative rekrutteringsstrategier, for eksempel ved at ansætte to deltidsansatte i stedet for en enkelt i en fuldtidsstilling.

Fakta

Projektet er en bred indsats på tværs af social- og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune, og sker i samarbejde med Dansk Handicap Forbund, SUMH (Sammenslutning af Unge med Handicap) og Center for Psykiatriindsats. Herudover er repræsentanter fra virksomheder og Det Lokale Handicapråd med i Styregruppen.

Projektet er en del af en national indsats for at hjælpe ledige med funktionsnedsættelser til at finde vej til arbejdsmarkedet. Det foregår i 11 kommuner og er finansieret STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Hvis projektet er en succes, vil det blive bredt ud til flere kommuner i fremtiden.