Job og handicap

Som handicappet kan du få assistance til arbejde eller uddannelse.

Selvom du sidder i kørestol, kan du godt arbejde som skolelærer. Selvom du har fysiske mén efter et trafikuheld, kan du godt arbejde på et lager. Og selvom du er blind, kan du godt arbejde i et fag, hvor du jævnligt skal udfylde blanketter. Kort sagt er et handicap ingen hindring for at arbejde. Det handler bare om at bruge de muligheder, der er.

Mange har et handicap

I Danmark har op mod 20 procent af befolkningen et handicap – enten synligt eller usynligt. Mange af dem arbejder helt på linje med alle andre, men for nogen betyder handicappet, at der er opgaver, de ikke kan løse.

Er du i den situation, kan du benytte dig af forskellige ordninger, der skal sikre, at du har de samme muligheder som alle andre. Ved at bruge ordningerne får du lettere ved at beholde dit nuværende arbejde eller finde et nyt.

Er du handicappet kan du få en personlig assistent til at hjælpe med konkrete arbejdsopgaver, som dit handicap forhindrer dig i at løse. Eksempelvis kan du få hjælp til tunge løft, hjælp til at udfylde papirer eller tolkebistand. Du kan få hjælp i op til 20 timer om ugen og i helt særlige tilfælde mere.

Assistenten bliver ansat i en periode ad gangen

Er du handicappet kan du få en personlig assistent til at hjælpe med konkrete arbejdsopgaver, som dit handicap forhindrer dig i at løse. Eksempelvis kan du få hjælp til tunge løft, hjælp til at udfylde papirer eller tolkebistand. Du kan få hjælp i op til 20 timer om ugen og i helt særlige tilfælde mere. Den personlige assistent vil blive ansat på din arbejdsplads. Det kan være en af dine kollegaer, som har mulighed for at gå op i timer, eller det kan være en person, der bliver hentet udefra. Uanset hvad skal din personlige assistent naturligvis være godkendt af dig. Som udgangspunkt vil din personlige assistent blive ansat i et år ad gangen, men der kan aftales andre længder. På den måde bliver der taget højde for, om hjælpen stadig er den rigtige i forhold til det handicap, du har.

Arbejdet skal passe til dit handicap

For at få personlig assistance er det et krav, at du selv kan udføre det indholdsmæssige i dit arbejde.

Lidt forenklet sagt betyder det, at du efter al sandsynlighed ikke vil kunne få en personlig assistent til dit arbejde som tømrer, hvis du har mistet begge arme. Omvendt er det ret sandsynligt, at du vil kunne få en personlig assistent, hvis du som tømrer har fået rygproblemer og på den baggrund ikke kan løfte noget tungt. Her vil der være mulighed for at få hjælp til det.

Hvorvidt du kan få personlig assistance til dit arbejde vil blive vurderet efter, at du har afleveret din ansøgning.

Her finder du blanketten til Ansøgning om personlig assistance.

Som handicappet har du mulighed for at få en personlig assistent, der kan hjælpe dig under din uddannelse eller videreuddannelse.

Selvom du er handicappet, skal du ikke være afskåret fra at udbygge dine evner. Derfor har du mulighed for at få en personlig assistent, der for eksempel kan ”fungere som dine øjne eller ører” under en efter eller videreuddannelse. Du kan få hjælp både til selve undervisningen og til forberedelsen af undervisningen i op til 20 timer om ugen og i helt særlige tilfælde mere.

Din personlige assistent kan komme forskellige steder fra alt afhængigt af, hvilken situation du er i. Fælles er dog, at assistenten naturligvis skal være godkendt af dig.

Tilbuddet er til handicappede i arbejde og særlige grupper af ledige

Ordningen gælder bestemte grupper af handicappede ledige samt handicappede i arbejde. Hvis du er i arbejde skal du gennemføre uddannelsesforløbet uden for normalarbejdstid. Bliver uddannelsen gennemført i arbejdstiden skal du i stedet søge personlig assistance til dit arbejde.

Vær i øvrigt opmærksom på, at ordningen kun gælder til uddannelsessteder, der ikke i forvejen har et tilbud til handicappede – såkaldt specialpædagogisk støtte. Den form for støtte kan du søge hos studievejlederen.

Hvorvidt du kan få personlig assistance til efter- eller videreuddannelse vil blive vurderet efter, at du har afleveret din ansøgning.

Her finder du blanketten til Ansøgning om personlig assistance.

Som handicappet kan du få dækket dine udgifter til at anskaffe hjælpemidler i form af undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og lignende.

Hjælp til hjælpemidler

Har du et handicap, som betyder at du har behov for særlige redskaber til at løse dine opgaver, har du muligheder for at få dækket dine udgifter til at anskaffe hjælpemidler. Det kan enten være udgifter til helt specielle undervisningsmaterialer, til specielle arbejdsredskaber eller til mindre ændringer af indretningen på din arbejdsplads.

Betingelsen er, at de hjælpemidler, du søger om, ikke må være noget, man normalt kan finde på en uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Samtidig skal hjælpemidlerne eller den specielle indretning kompensere for din begrænsning i arbejdsevnen.

Jobcenter Randers kan enten bevillige hjælpemidler som tilskud eller udlån.

Hvorvidt du kan få hjælpemidler eller tilskud til arbejdspladsindretning vil blive vurderet efter, at du har afleveret din ansøgning.

Direkte link til download af blanketten til Ansøgning om bevilling hjælpemidler.

Er du nyuddannet og handicappet, har du en særlig mulighed for at få arbejde gennem den såkaldte Isbryderordning.

Er du handicappet og jobsøgende, kan du bruge forskellige ordninger, der kan være med til at gøre vejen til et nyt arbejde lettere.

Her kan du læse mere om Isbryderordningen.