Nye planer for indsatsen på handicapområdet er vedtaget

Randers Byråd har på mødet den 9. november 2020 vedtaget nye planer for børne- og voksenhandicap. Planerne skal understøtte en helhedsorienteret indsats, der bygger på samarbejde og tager udgangspunkt i borgerens/familiens behov, livsvilkår, ønsker og drømme.

Efter en bred inddragelsesproces har Randers Byråd vedtaget nye planer for indsatsen på børne- og voksenhandicapområdet.

Planerne skal understøtte en helhedsorienteret indsats, der bygger på samarbejde og tager udgangspunkt i borgerens/familiens behov, livsvilkår, ønsker og drømme. De beskriver de indsatser, der vil blive arbejdet med i perioden 2020-2023, og er skabt med afsæt i FN’s Børnekonvention, Handicapkonvention og Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Børnehandicapplanens indsatser

Børnehandicapplanen understøtter Randers Kommunes Børn- og ungepolitik og består af tre overordnede spor: ”Engagement i jer”, ”Kvalitet i jeres liv” og ”Udvikling i jeres liv”.

I planen er beskrevet syv indsatsområder, som skal sikre et fælles fokus på barnets og familiens udvikling samt mestring. De syv indsatsområder er:

 • Koordinering og sammenhæng
 • Styrket forældresamarbejde
 • En varieret tilbudsvifte
 • Forebyggende og fleksibel støtte
 • Pårørendeguides
 • Netværksdannelse
 • Velfærdsteknologi

Hent Børnehandicapplan 2020-2023

Voksenhandicapplanens indsatser

Voksenhandicapplanen understøtter Randers Kommunes Politik for borgere med særlige behov og består som børnehandicapplanen af tre overordnede spor: ”Engagement i jer”, ”Kvalitet i dit liv” og ”Udvikling i dit liv”. I planen er beskrevet ni indsatsområder, som skal sikre et fælles fokus på borgerens udvikling og mestring. Det drejer sig om:

 • Koordinering og sammenhæng
 • Pårørendesamarbejde
 • Frivillighed
 • Et socialt og aktivt liv for dig
 • Et sundt liv i fællesskab
 • Fortsat udvikling af vores botilbud
 • Beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder
 • Sæt borgerguides i spil
 • Velfærdsteknologi

Hent Voksenhandicapplan 2020-2023

De to handicapplanerne bygger på en bred inddragelsesproces hvor borgere/familier, pårørende, interesseorganisationer, medarbejdere og ledere er kommet med input. Handicapplanerne afspejler dermed i høj grad de forhold, som borgerne/familierne mener kræver opmærksomhed og handling de kommende år.