Nye skraldespande med adgang forbudt for fugle i Tronholmparken

Nye større skraldespande med låg skal i fremtiden lokke flere besøgende i Tronholmparken i Randers til at ramme skraldespandene med deres affald. Låget på spandene skal hindre fuglene i at tømme spandenes indhold ud på græsplænerne.

Randers Kommune har været i gang med en større indsats i Tronholmparken for reducere mængden af henkastet affald i det grønne område. Små åbne skraldespande er blevet fjernet, større spande er flyttet til nye og mere velplacerede steder, og nye 70 og 100 liters affaldsspande med sideindkast og med låg er opsat ved indgangene til parken:

“De nye spande skal sikre, at parken bliver et pænere og renere område, så det bliver rarere for borgerne i Randers at opholde sig i parken. Det håber vi, at alle store og små borgere vil hjælpe med til”, siger Louise Høeg, formand for sundheds-, idræts- og kulturudvalget i Randers.

Et særligt indsatsområde

Organisationen Hold Danmark Ren kortlægger og analyserer hvert år det affald, som borgerne smider i det offentlige rum i Randers. I 2018 viste optællingen af det henkastede affald, at der var meget affald i Tronholmparken. Parken er derfor et særligt indsatsområde i 2019.  Målet med affaldsindsatsen i Tronholmparken har været, at besøgende i parken skal kunne se en skraldespand uanset hvor i parken, de opholder sig:

”Kommunen holder løbende øje med affaldssituationen i parken for at se, om spandene er rigtigt placeret i forhold til borgerens adfærd. Hvis vi vurderer, at spandene står forkert, bliver de flyttet. Det skal være nemt og ligetil at komme af med sit affald, så parken kan blive et rent og attraktivt sted for de mange besøgende”, udtaler Louise Høeg.