Randers er foregangskommune på autismeområdet

Overgangen til voksenlivet kan være en udfordring, når man lever med en autismediagnose. Et projekt for unge borgere med autisme er under udvikling i Randers med henblik på at sprede indsatsen til flere af landets kommuner.

Foto: Randers Kommune

Indsatsen er rettet mod borgere med en autismediagnose mellem 16 og 30 år, som står på tærsklen til at springe ud i voksenlivet. Målet er give dem redskaberne til at indfri deres drømme, mål og ønsker på trods af de sociale udfordringer en autismediagnose kan medføre.

En undersøgelse fra Socialstyrelsen viser, at overgangen til voksenlivet for unge med autisme er en velkendt udfordring for flere kommuner. Sideløbende med et lignende projekt i Roskilde Kommune udvikler Randers Kommune autismeprojektet i samarbejde med Socialstyrelsen, VIVE og PwC med henblik på at skabe erfaringer, så projektet kan spredes til andre kommuner. Socialstyrelsen har tildelt Randers Kommune 1.500.000 kr. til projektet.

"Jeg glæder mig utrolig meget over, at vi har fået midler til at arbejde med den svære overgang fra barn til voksen og særligt at fokusere på at ruste de unge til at stå på egne ben, både hvad angår arbejdsmarkedet og det, at blive betragtet som voksen og de mange forventninger og krav, der stilles til de unge her," siger Mads Barrett Andreasen, leder for Center for Børnehandicap og Autisme i Randers Kommune.

De unge borgere, som er en del af projektet, får vejledning og støtte til et mere selvstændigt voksenliv, så de bliver bedre rustet til at bo selvstændigt, gennemføre uddannelse og hægte sig fast på arbejdsmarkedet. Samtidigt bliver deres nære pårørende tilbudt gruppevejledning og netværksgrupper. Indsatsen bliver løbende udviklet og tilpasset på baggrund af feedback fra deltagerne.

"Vi kan allerede meget på autismeområdet i Randers, men det er unikt, at vi intensivere samarbejdet med de unge og deres forældre, så vi sammen kan ruste hele familie til at møde de udfordringer, der venter de unge i ungdomslivet. Jeg er sikker på, at vi sammen kan gøre en større forskel fremover, når jeg hører hvordan Ea Larsen, som er projektleder, og medarbejderne arbejder med de unge og involverer sig i projektet. Vi skal også huske på, at dette projekt også kun bliver godt, fordi vi har så dedikerede og faglige omstillingsparate medarbejdere ansat," forklarer Mads Barrett Andreasen.

Projektet spiller ind i Mit Liv - Min Plan, som er Randers Kommunes plan for handicapområdet om, at unge borgere med handicap skal modtage den rette hjælp og støtte til at indfri deres ønsker og drømme samt at mestre deres eget liv.

Vellykket første periode

Autismeprojektet går under navnet Læringsforløb for hjemmeboende unge med autisme og deres forældre og løber i tre år fra 2020 og til og med 2022. Den første gruppe af unge og deres pårørende har været tilknyttet projektet siden august og ind til årsskiftet. Et par af deltagerne er Philip Thor-Kristensen på 17 år og forældre Susanne Thor-Kristensen og Michael Thor-Kristensen, som var positive over projektets indhold.

"Det har været fedt at lære andre at kende med samme problemer, og vi har kunnet fortælle hinanden om de udfordringer, vi har haft. Det har givet mig nye kontakter og nye venner. Undervisningen var rimelig spændende og lærerig - især foredragene. Vi har lært taktikker, vi kan bruge i hverdagen, og det får jeg især brug for, når jeg skal læse videre som maskinmester," fortæller Phillip Thor-Kristensen om sin oplevelse med projektet. Også hans mor er positiv for projektet:

"Som mor til en ung mand med autisme er det her tilbud noget af det bedste, jeg nogensinde har fået. Min søn har fået mere forståelse for sin diagnose, og vi har fået mere forståelse og flere redskaber til at undgå diverse konflikter. Både jeg og min ægtemand har fået nytte af at kunne dele vores erfaringer og oplevelser med andre forældrepar samt de dygtige fagpersoner, der har undervist os. Det var fantastisk at møde andre forældre, og vi var åbne og ærlige, og der var plads til, at man kunne fortælle både om fejl og de gode ting," fortæller Susanne Thor-Kristensen og uddyber:

"Vi er blevet mindet om, at vi fortsat skal forberede os, så det hele ikke vælter, og minde omverdenen om, at det er sådan det er. Vi lander langsomt det rigtige sted, hvor vi bliver klædt på til, at der er en vej frem, hvor der kan hentes hjælp, både for os forældre og ikke mindst også for vores søn. Som forældre har man brug for et sted at gå hen, hvor man kan få sparring hos fagpersoner og et forældrenetværk. Så føler man sig ikke længere så alene med det. Vi ser rigtig meget frem til at coronaen har lagt sig, så i autismecentret bliver mere tilgængeligt."

Projektet er forankret i Autismecenter Randers, som skal være centrum for Randers Kommunes autismeindsatser, når centret officielt åbner i løbet af 2021. Et nyt hold borgere er startet på projektet den 2. februar og deltager indtil 21. juli 2021.