Randers fremhævet for sin boligsociale indsats

Enkle greb kan skabe bedre forbindelser mellem beboere i udsatte boligområder og i de omkringliggende bydele. Det er konklusionen i en ny rapport fra et nationalt videnscenter, hvori Randers fremhæves som det gode eksempel.

Myretuen bliver brugt af forskellige institutioner. Her afholder Nørrevangsskolen motionsdag i Nordre Fælled.

Myretuen er et fælles træbyggeri, som forbinder boligområdet Gl. Jennumparken med naturområdet Nordre Fælled i det nordlige Randers.

I en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling roses de attraktive faciliteter og aktiviteter i Myretuen for at skabe fysiske rammer, som danner fællesskaber mellem beboere i det udsatte boligområde og borgere fra resten af byen og samler mennesker med forskellige baggrunde på tværs af opdelte bydele ved at tiltrække borgere fra resten af byen til boligområdet. Faciliteterne i bynaturrummet styrker ifølge rapporten tolerancen i lokalsamfundet, når borgere fra andre bydele færdes i boligområdet.

Partnerskab mellem organisationer og kommunen skaber resultater

Myretuen er skabt i 2017 i samarbejde mellem Bysekretariatet, Naturstyrelsen Kronjylland, Randers Produktionshøjskole og Randers Kommune for at motivere folk i alle aldre til at gøre brug af de naturoplevelser, den nordlige del af Randers tilbyder.

"Det er et godt partnerskab, som der er kommet masser af faciliteter og aktiviteter ud af. Det, vi ser i dag i Nordre Fælled, er et naturområde som bliver flittigt brugt af både borgere, daginstitutioner, skoler og foreninger, og området er gjort levende. Det er noget, som vi kun har kunnet gøre, fordi parterne er gået sammen og sat turbo på løsninger af boligsociale opgaver, som kommer hele kommunens borgere til gode," fortæller Birgitte Strøbeck, fritidskonsulent i Randers Kommune.

Myreturen er åben året rundt og modtog i 2019 Randers Kommunes Arkitekturpris for sin form og sociale slagside.

"Det er dejligt at se, at så mange borgere har glæde af Myretuen og Nordre Fælled. At vi bliver brugt som eksempel i en national rapport betyder, at vi bliver bekræftet i, at vi er på rette vej, når andre kan finde inspiration i de boligsociale løsninger, vi arbejder med i Randers," forklarer Birgitte Strøbeck.

Fakta

Center for Boligsocial Udvikling er et nationalt videnscenter, som arbejder sammen med ministerier, kommuner og organisationer for at styrke de boligsociale indsatser i udsatte boligområder.