Randers Kommunes dagtilbud indgår samarbejde om ph.d. projekt

Dagtilbudsområdet i Randers Kommune indgår fra 1. marts 2020 et treårigt samarbejde med ph.d. studerende, Brian Krogh Lassen, omkring et case- og interventionsstudie rettet mod arbejdet med natur og udeliv for udsatte børn i dagtilbud.

Studier og erfaringer har allerede vist, at pædagogisk arbejde i uderummet skaber gode betingelser for børns leg, læring, sundhed og udvikling af motorik, fantasi, koncentrationsevne samt sociale kompetencer. Nu har Randers Kommune i samarbejde med VIA University College og Syddansk Universitet ansat ph.d. studerende, Brian Krogh Lassen, fra Syddansk Universitets forskningsenhed Active Living, der over en treårig periode skal studere arbejdet med natur og udeliv for udsatte børn i dagtilbud. Samtidig får dagtilbuddene mulighed for at få undersøgt udbyttet af deres arbejde.

I alle Randers Kommunes dagtilbud er natur og udeliv et vigtigt omdrejningspunkt for børns hverdag og udvikling. Kommunen er bl.a. den med flest Grønne Spirer Flag, der er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagtilbud. Derfor har dagtilbuddene masser af erfaring og viden, der bliver stillet til rådighed i samarbejdet med Brian Krogh Lassens projekt.

”Vi ved, at natur og udeliv bidrager positivt til børnenes livsmuligheder, og derfor er det noget vi prioriterer. Derfor giver det også mening for os at indgå i samarbejdet med Syddansk Universitet og VIA University College, dele ud af de erfaringer, vi har gjort på området og samtidig blive endnu klogere på metoden og resultaterne,” siger Anders Buhl-Christensen, formand for børne- og familieudvalget i Randers Kommune.  

Projektet tager udgangspunkt i to udvalgte dagtilbud, som forventes at blive Dagtilbud Midt med Børnehuset Jennumparken, der arbejder målrettet med projektet ”Natur på tur” og Dagtilbud Nordøst, hvor der på tværs af dagtilbuddet er en fast udegruppe med vuggestuebørn.

Kommunen arbejder i øjeblikket på en godkendelse af det endelige indhold af ph.d. projektet. I første halvdel af 2020 bliver der arbejdet med den endelige justering af ph.d. projektet, derefter går Brian Krogh Lassen i gang med at lave observationer mm. Til sidst bearbejder Brian Krogh Lassen de data, han har samlet, og producerer de artikler, der skal indgå i den endelige ph.d. afhandling.