Stadig stor forældretilfredshed i Randers Kommunes dagtilbud

91% af forældre til børn i Randers Kommunes dagtilbud er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser resultaterne fra den seneste undersøgelse af forældretilfredsheden. Dermed ligger Randers Kommune samlet set lidt over det nationale landsgennemsnit for forældretilfredshed i dagtilbuddene.

Forældre til børn i Randers Kommunes dagtilbud er tilfredse med deres børns dagtilbud. Det viser den seneste forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet.

”Jeg er utrolig glad for at se, at hele 91% af forældrene udtrykker en tilfredshed eller meget store tilfredshed med vores dagtilbud. Undersøgelsen viser, at vi har nogle dygtige medarbejdere i vores dagtilbud, der yder en stor pædagogisk indsats, som forældrene overordnet set er tilfredse med,” siger Anders Buhl-Christensen, formand for Børne- og familieudvalget i Randers Kommune.

På en skala fra 1-5 scorer dagtilbuddene i Randers Kommune 4,4 i gennemsnit. Samlet set vidner det om en lille fremgang i forhold til de fine resultater fra 2016-undersøgelsen. Og samtidig er det et resultat, som ligger en anelse højere end landsgennemsnittet.

”Undersøgelsen giver os et rigtig godt indblik i, hvordan forældrene oplever vores dagtilbud. Det er en meget vigtig viden, som giver os et solidt afsæt for det videre arbejde med udviklingen af vores dagtilbud. Undersøgelsen tegner også et billede af, hvilke områder vi skal være særligt opmærksomme på, og hvor der er behov for at vi sætter yderligere ind,” siger Anders Buhl-Christensen.  

Undersøgelsen baserer sig på en flot svarprocent på 54% af dagtilbudsbørnenes forældre.

Størst tilfredshed med den pædagogiske indsats

Undersøgelsen af forældretilfredsheden viser forældrenes tilfredshed med områder som den pædagogiske indsats, samarbejdet med personale, relationer børnene imellem, fysiske rammer og valgmuligheder.

Forældrene er særligt tilfredse med den pædagogiske indsats i dagtilbuddene. Her får personalets indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad en samlet tilfredshedsscore på 4,5 på en skala fra 1-5.  

”I Randers Kommune har vi deltaget aktivt i flere forskningsprojekter med det formål at styrke den pædagogiske indsats inden for bestemte områder. Derfor tror jeg, at det vi ser i tilfredshedsundersøgelsen er et udtryk for, at vi har arbejdet så målrettet med kvaliteten i vores dagtilbud. Forældrene er naturlige og yderst vigtige samarbejdspartnere for os, og derfor er det vigtigt, at vi nu dykker ned i resultaterne, så vi sikrer, at vi kan fastholde de gode indsatser og styrke de områder, som forældrene påpeger,” siger Bente Devantie Jensen, dagtilbudsleder i Dagtilbud Midt.

Resultaterne af undersøgelsen bliver behandlet på mødet i børne- og familieudvalget den 12. marts. Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra den 5. november 2018 – 17. december 2018. Spørgeskemaet i undersøgelsen er bygget op omkring KL og Indenrigsministeriets spørgeskema for forældres tilfredshed med deres barns dagtilbud og er gennemført i et samarbejde med analysebureauet Epinion.