Strontium i drikkevandet ved Kastbjerg og Stouby

I forbindelse med den kontrol af drikkevandet er der konstateret indhold af strontium over drikkevandskvalitetskriteriet i drikkevandet fra Kastbjerg og Stouby vandværker. Randers Kommune har derfor meddelt de to vandværker påbud om forbedring af drikkevandskvaliteten. Vandværkerne har informeret deres forbrugere om den aktuelle situation.

Kastbjerg Vandværk

Randers Kommune har meddelt Kastbjerg Vandværk påbud om at forbedre drikkevandskvaliteten og om at informere forbrugerne om den aktuelle situation. Dette sker på baggrund af, at der er konstateret et forhøjet indhold af strontium i drikkevandet.

Det forhøjede indhold af strontium er naturligt forekommende i grundvandet, og skyldes ikke påvirkninger fra aktiviteter på jordoverfladen. Strontium kan findes i de grundvandsmagasiner, hvor der indvindes fra skrivekridt.

Vandværket har 80 forbrugere, og vandværkets forsyningsområde kan ses nedenfor.

Kastbjerg Vandværks forsyningsområde

Stouby Vandværk

Randers Kommune har meddelt Stouby Vandværk påbud om, at forbedre drikkevandskvaliteten. Dette sker på baggrund af, at der er konstateret et forhøjet indhold af strontium i drikkevandet.

Det forhøjede indhold af strontium er naturligt forekommende i grundvandet, og skyldes ikke påvirkninger fra aktiviteter på jordoverfladen. Strontium kan findes i de grundvandsmagasiner, hvor der indvindes fra skrivekridt.

Vandværket har 34 forbrugere, og vandværkets forsyningsområde kan ses nedenfor.