Studenterdans rundt om Niels Ebbesen

Nye studenter i Randers danser rundt om Niels Ebbesen på Rådhustorvet i Randers. Sådan har traditionen altid været og sådan bliver det ved med være - hvis afstands- og forsamlingsreglerne kan overholdes.

I forbindelse med, at Rådhushaven er blevet etableret af Randers City og Randers Kommune (Eventsekretariatet) opstod der blandt studerende tvivl om, hvorvidt der kunne blive plads til at danse rundt om Niels Ebbesen.

"Det er en misforståelse. Selvfølgelig holder vi fast i fine traditioner, sådan at årets studenter kan danse rundt om Niels Ebbesen. Meget er anderledes i år, men i det omfang det overhovedet er tilladt at samle sig til dans rundt om statuen, så sikrer vi også, at det kan lade sig gøre," siger Torben Hansen, som er blevet kontaktet af studerende, der var bekymrede for om rådhushaven betød, at dans om statuen blev umuligt .

"Når man er 18-19 år og lige har fået sin studenterhue på, så er det altså helt forståeligt, at man gerne vil deltage i den gode tradition, man har drømt om måske siden 1. g. Og i det omfang, at de sundhedsfaglige retningslinjer tillader det, så gør vi med stor glæde selvfølgelig plads til det," siger Torben Hansen.

Randers City og Eventsekretariatet i Randers Kommune står for hvert år at omdanne Rådhustorvet til en grøn oase hen over sommeren. Og allerede ved anlæg af den urbane have, indgik det i planen, at der skulle gøres plads til dans om Niels Ebbesen statuen.

"Vi glæder os over, at det fra 6. juni er tilladt at forsamles flere og vil rigtig gerne se studerende danse. Derfor har det hele tiden indgået i aftalen med vores anlægsgartner, at det praktiske bliver ordnet, så der også er plads til studenterdans. Det er en dejlig oplevelse at se de unge, glade mennesker danse rundt," siger Mette Bræmer-Jensen, citychef i Randers City.

Ifølge genåbningsplanens fase tre vil det fra 8. juni blive muligt, at 30-50 personer kan være forsamlet. Det præcise antal afventer anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og vil bero på, hvordan smittespredningen udvikler sig i fase 2 af genåbningen. Samtidig er afstandskravet nu 1 meter. I Rådhushaven som helhed må der efter drøftelser med Østjyllands Politi max opholde sig 50 personer i alt. Og de skal enten være få sammen eller max være i grupper på 10 personer.