Succesfuldt samarbejde sikrer flere hænder til industrien

I fremtiden vil industrien mangle 25.000 faglærte på landsplan. Derfor har Jobcenter Randers Erhverv i 2020 for tredje år i træk takket ja til at være en af drivkræfterne bag et opkvalificeringsprojekt inden for industrien i samarbejde med det lokale erhvervsliv, Tradium, faglige organisationer og Virksomhedsservice Mariagerfjord.

Industrioperatøruddannelsen rammer ind i et efterspurgt kompetencebehov i virksomhederne, som kun bliver større i årene fremover. I fremtiden vil industrien mangle faglært arbejdskraft blandt andet som følge af en stigende kompleksitet i produktionen.

”De seneste tal viser ifølge hjemmesiden www.iop.dk, som Industriens Uddannelser (DI og 3F) står bag, at 99 procent af de uddannede industrioperatører på landsplan er i job, og det giver derfor god mening at satse på opkvalificering og uddannelse til denne branche. Vi oplever også, at virksomhederne gerne vil samarbejde ved at stille en læreplads til rådighed til en ledig jobkandidat, og nogle virksomheder opkvalificerer ved samme lejlighed deres egne ufaglærte medarbejdere via projektet, hvilket er positivt,” siger chef for Jobcenter Randers Erhverv, Tine Arensbach.

En af de virksomheder, som opkvalificerer, er virksomheden DermaPharm A/S i Randers, som for tredje gang deltager i projektet.

”Hos os arbejder de ansatte sammen i teams to og to. Det kan være svært at undvære ansatte i produktionen, derfor er det her projekt en god ide og en god måde at gøre det på. Vi kan sende to af vores ansatte afsted på uddannelse og samtidigt tage to ledige ind og opkvalificere samt tage i lære. På den måde skiftes medarbejderne til at være i produktionen i 14 dage og til at være på skole i 14 dage i den periode, uddannelsen foregår. Fire bliver således uddannet på en gang, og vi er hele tiden dækket ind i produktionen,” siger produktionschef hos DermaPharm Jim Kjær.

Der er brug for virksomheder

Hverken uddannelsessted, fagforbund eller jobcenter kan løfte opgaven alene, og selvom der allerede er virksomheder, der ved, de deltager i forløbet i 2020, er der stor interesse i at få flere med.

”Succesen i et opkvalificeringsforløb er afhængig af engagerede virksomheder, der ser en fordel i at tage et uddannelsesansvar. Både de og vi ved, at industrien mangler denne type arbejdskraft. Det er nu tredje år, vi engagerer os i dette forløb, og vi kan se på resultaterne, at samarbejdet er nødvendigt, og at det bærer frugt. Efter det første forløb kom 91 procent ud af ledighed og blev selvforsørgende. Det fortæller mig, at tallene taler sandt, og at vi står over for store rekrutteringsudfordringer inden for industrien i Randers, ” siger Tine Arensbach, chef for Jobcenter Randers Erhverv.

Jim Kjær, produktionschef hos DermaPharm A/S, er enig:

”Jeg anbefaler den randrusianske industri at springe på. Medarbejderne bliver klædt bedre på til fremtidens industri og udvikler sig, og det udvikler i sidste ende virksomheden og gør den mere konkurrencedygtig. Jo flere virksomheder, der er med, jo bedre. Der kommer til at mangle folk inden for industrien, ja de mangler allerede, og det er vigtigt at tage fat nu og bidrage til at afhjælpe de udfordringer, vi kommer til at stå med i en meget nær fremtid.”

En gevinst for industrien

Uddannelsen som industrioperatør har en bred snitflade, der sikrer, at en uddannet operatør kan arbejde inden for al industri, såvel metal-, plast-, medicinal- og andet.
I Randers er der en overvægt af metal- og plastfremstillingsvirksomheder. Udover at få en overordnet uddannelse inden for industrien, får man også en specifik indsigt i den produktionsvirksomhed, man er lærling i, og derfor mener Jim Kjær, det giver mening at vælge denne uddannelse, ligesom det giver mening for virksomhederne at tage uddannelsesansvar:

”For virksomheden er det en positiv investering. Dem vi sender afsted får en uvurderlig viden om virksomhedens processer eksempelvis salg og regnskab etc. Vi kan se med vores 14 industrioperatører og lærlinge, at det også er et vigtigt aspekt at have det overordnede blik for, hvordan tandhjulene kører, og det at alle bidrager til fremdrift. Stillingen forandrer sig ikke, men vi kan trække på deres ny-hvervede viden og kompetencer. De bliver superbrugere, som 90 procent af tiden kan løse problematikker hurtigt og effektivt, uden at produktionen mærker det. Det giver i sidste ende en målbar effekt,” slutter Jim Kjær.