Undersøgelse viser omsorgsfulde og dygtige medarbejdere

Næsten ni ud af ti brugere af tilbud på socialområdet er enten meget godt eller godt tilfredse. Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse. Mere end seks ud af 10 pårørende har et enestående eller godt indtryk af brugernes tilbud.

Hvert andet år undersøger Randers Kommune tilfredsheden på socialområdet. Det skete senest i 2017 og derfor har både brugere og pårørende i efteråret og vinteren 2019 svaret på, hvordan de oplever tilbuddene på socialområdet. Næsten ni ud af ti af brugerne på socialområdet er meget godt eller godt tilfredse og på en skala fra 1-5 giver det en score på 4,4 – en lille stigning siden 2017.

Meget glade for medarbejderne

Ifølge undersøgelsen er brugerne meget glade for medarbejderne og oplever, at de har tilstrækkelig indflydelse og medbestemmelse på deres egen hverdag. Det samme indtryk har de pårørende, som ifølge undersøgelsen har et enten enestående eller godt indtryk af brugernes tilbud og af, at medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende.

”Det er et flot resultat. Jeg er rigtig glad for, at der generelt er en høj tilfredshed med tilbuddene på socialområdet, og at både brugere og pårørende oplever, at medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende. Det er også dejligt at læse, at brugerne oplever, at de både bliver behandlet med respekt og er tilfredse med den hjælp, de får,” siger Rosa Lykke Yde, formand for Socialudvalget. Udvalget drøfter undersøgelsen på sit møde mandag 9. marts.

Otte ud af ti brugere oplever i høj grad, at den behandling/støtte de får også virker, ligesom de får hjælp til at blive bedre til at klare flere ting selv. Og ni ud af ti brugere mener, at personalet er gode til at hjælpe dem med at finde et andet arbejde på tilbuddet eller i en virksomhed, hvis de gerne vil have det.  

Og netop oplevelsen af at blive lyttet til deles også af de pårørende. Otte ud af ti pårørende mener, at medarbejderne forstår brugernes måde at udtrykke sig på og, at der bliver lyttet til brugernes ønsker og behov.

Plads til forbedring

Chef for socialområdet, Carsten Wulff Hansen, er også glad for de positive resultater af både bruger- og pårørendeundersøgelsen:
”Det er gode nyheder og stor ros til vores centre og medarbejdere. Nu vil vi gå i dybden for at blive endnu dygtigere, der hvor det er relevant,” siger Carsten Wulff Hansen.

Undersøgelsen viser nemlig også, at brugere gerne vil have flere aktiviteter.

”Vi kan se i undersøgelsen, at der bliver efterspurgt flere aktiviteter, og at vi kan blive bedre til at forklare, når der sker noget nyt. Det matcher de input, vi har fået fra borgerne omkring en ny handicapplan, og det er klart, at her har vi et potentiale til at forbedre os. Det vil vi se nærmere på. Vores mål er, at brugere og pårørende oplever, at de får en relevant og god behandling og støtte,” siger Carsten Wulff Hansen.  

Fakta:

Undersøgelsen er lavet blandt brugere og pårørende indenfor tilbudstyper som botilbud og mestringsvejledning, dagtilbud, dagbeskæftigelsestilbud og rusmiddelbehandling. Undersøgelsen omfatter Center for Børnehandicap og Autisme, Center for Psykiatri, Center for Socialt Udsatte og Center for Voksenhandicap.

Undersøgelsen er efter beslutning i Socialudvalget udført af et eksternt firma.