Unge sætter ord på deres FRYGT

22 unge fra 7. og 8. klasser i Randers har bidraget til en ny bog under titlen FRYGT, hvor de sætter ord på deres tanker om krigen i Ukraine.

Bogen "FRYGT" udgives af Randers Ungdomsskole og udkom fredag den 17. juni. I bogen har 22 unge fra Nørrevangsskolen, Tirsdalens Skole og Korshøjskolen i Randers hver skrevet en tekst, der sætter ord på de unges tanker om krigen i Ukraine.

Tre sætninger indgår i alle teksterne; (1) Jeg sad og zappede og så hørte jeg ordene, der er krig i Europa. (2) På vej til skole, så jeg at benzinpriserne var steget endnu mere. (3) Det er altid frygten, der får en til sidst.

"Formålet med at lave bogen, og med temaet, har været at få noget rodfæstet i de unge omkring situationen i Ukraine. Samtidig prøver vi jo at udfordre eleverne og arbejde med at gøre dem til nogle sunde, fornuftige borgere," siger Peter Emmert Larsen, Afdelingsleder på Randers Ungdomsskole og en af tovholderne på projektet.

Tilbuddet om at være med i skriveprojektet er blevet sendt ud til alle 7.-9. klasses dansklærere i Randers Kommune. Det er anden gang, ungdomsskolen har inddraget alle de store elever i et skriveprojekt. Første gang var under corona-nedlukningen, hvor temaet var "SAMMEN, snart igen". Også denne gang var temaet højaktuelt, og bidrog til at engagere de unge i projektet.

"Eleverne har været meget seriøse omkring det, og man kan virkelig mærke frygten hos de unge, når man læser det, de har skrevet. Samtidig giver de også virkelig udtryk for deres meninger, blandt andet om vores systemer. Vi håber også, det har givet nogle flere blod på tanden i forhold til at skrive, og måske slutte sig til vores skrivehold efter sommerferien," siger Peter Emmert Larsen.

Titlen "FRYGT" og de tre sætninger er bestemt af Randers Ungdomsskoles skrivehold "Historier på spil", der også har redigeret udgivelsen. Derudover har to elever fra Grønhøjskolen, der går på Ungdomsskolens fotohold, taget billeder til bogen.

Styrket skrivelyst

En af de unge, der har bidraget til bogen, er Ömer Hamza Acar, der går i 8.b på Nørrevangsskolen. Han og hans klassekammerater har oplevet, at emnets aktualitet har skabt en større interesse for skriveprojektet end normalt.

"Dem der ikke har været gode til at skrive, har gjort det godt og har fået højere karakterer end de selv forventede. Alle i min klasse har haft lyst til at skrive. Man bliver mere påvirket af, at emnet er aktuelt, og at vi hele tiden ser det på sociale medier og ude i byen. Vi brugte også vores spisepauser på at snakke, om hvad der skete, og hvordan vi kunne skrive om det," siger Ömer Hamza Acar.

At skriveprojektet skulle ende ud i en bog, har også bidraget til en styrket skrivelyst hos de unge i Ömers klasse på Nørrevangsskolen.

"Der er mange, der har gjort sig ekstra umage, fordi det skulle i en bog. Så vi har hjulpet hinanden meget. Dansk er jo ikke alles yndlingsfag, og normalt ville vi ikke være så fokuserede og engagerede, som da vi skulle skrive om Ukraine. Jeg har fobi for, at folk skal læse, hvad jeg har skrevet. Og jeg har ikke prøvet at være med i en bog før, men jeg synes, det er fedt at få lov til at være med. Hvis jeg får et eksemplar, skal det helt sikkert gemmes derhjemme," siger Ömer.

Fredag den 17. juni tog Peter Emmert Larsen, sammen med underviseren, Lisbeth Nielsen, og eleverne på ungdomsskolens skrivehold, på besøg hos alle de deltagende skoler og delte eksemplarer af bogen ud, samt en pose slik til klasserne.