Valg til bruger- og pårørenderåd i hjemmeplejen

Vil du være med til at styrke hjemmeplejen i Randers? Modtager du hjemmehjælp, eller er du pårørende til en bruger af kommunens hjemmehjælp, så får du snart en unik mulighed for at få en plads i et af de nye bruger- og pårørenderåd. Fristen for indstilling af kandidatur er d. 24. juni, og der bliver afholdt valg d. 30. august 2021.

Omsorgsudvalget i Randers Kommune har besluttet, at der skal etableres bruger- og pårørenderåd i hjemmeplejen. Bruger- og pårørenderådene skal være dialogforum med en rådgivende funktion, der kan give input til at sikre de bedste forhold for modtagere af hjemmehjælp ud fra de politisk fastlagte rammer.

Formålet er at repræsentere brugerne således, at den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov.

Medlemmerne vælges for et år ad gangen. Rådene vil være selvstændige, og medlemmerne bestemmer selv mødeaktivitet og hvilke emner, det er vigtigt at få debatteret og sat på dagsordenen.

Der bliver et bruger- og pårørenderåd i hvert af de 11 distrikter i Randers Kommune, så rådene kommer så tæt på de lokale områder som muligt. Der kan vælges op til fire brugere og otte pårørende til de enkelte råd.  Hvis der er flere kandidater end pladser i rådet, kan det samme antal opnå valg som suppleanter. Hvert råd skal bestå af brugere, pårørende, distriktslederen og medarbejderrepræsentanter.

For de brugere, der har valgt en privat leverandør af hjemmepleje, etableres et tværgående bruger- og pårørenderåd for hele kommunen og alle private leverandører.

Sådan kan du stille op og følge med i valget

Hvis du ønsker indflydelse på din hjemmepleje, eller du er pårørende til en bruger, og ønsker at være aktiv i sikringen af den bedste hjemmehjælp, så skal du anmelde dit kandidatur til valgbestyrelsen inden den 24. juni 2021.

Ønsker du ikke at stille op, er det muligt at få en pårørende til at stille op i dit sted. Du eller din pårørende har ved indgivelse af kandidatur mulighed for både at indsende et billede og give en kort beskrivelse af dig selv og de oplysninger, du gerne vil have offentliggjort om dig og dit kandidatur.

Hvis du får hjemmehjælp af borgerteam, gælder din kandidatopstilling for det distrikt, din adresse geografisk er placeret i. Hvis du får hjemmehjælp af en privat leverandør, skal du tage kontakt til din leverandør, der vil være koordinator på et bruger og pårørenderåd på tværs af distrikterne i Randers Kommune.

Kandidaturerne bliver offentliggjort på en høringsportal, hvor brugere og pårørende i de enkelte distrikter, har mulighed for at se og læse om de kandidater, der er opstillet. Kandidatlisterne bliver offentliggjort i starten af juli måned og bliver desuden udsendt inden valget med brev, så der er mulighed for at se hvilke kandidater, der er opstillet i netop dit distrikt.