Vil du være med til at forme den nye landdistriktspolitik?

Randers Kommune skal have formuleret en ny landdistriktspolitik, der skal være med til at sætte retningslinjerne for, hvordan der skal arbejdes med landdistrikterne de næste år. I den forbindelse inviteres borgere i landdistriktsudvalget til workshops i Hørning, Spentrup og Øster Tørslev i uge 34

Kære borger i Randers Kommunes landdistrikt

Randers Kommunes Landdistriktspolitik for de kommende år er ved at tage form. Politikken er vigtigt for alle, der bor i vores kommunes landdistrikter. Og vi håber, at du har tid og lyst til at bidrage til politikken med dine ideer og input. Det vil derfor glæde os at se dig en af de følgende dage:

Mandag den 20.8.2018 kl. 17.00 – 20.00 - Fritidslokalerne Øster Tørslev, Stangerumvej 12, 8983 Randers.

Tirsdag den 21.8.2018 kl. 17.00 – 20.00 - Hørninghus, Langgade 52A, 8960 Randers.

Onsdag den 22.8.2018 kl. 17.00 – 20.00 - Blicherskolen i Spentrup - Aulaen, Haldvej 6, 8981 Spentrup.

På dagen vil du møde en række ildsjæle, der alle brænder for at sprede det gode budskab, og som på hver deres måde ligger mange kræfter i for at den positive udvikling skal fortsætte.

Intentionen er at få fokuseret og givet retning til de mange gode ideer, prioriteringer og elementer som den nye Landdistrikts politik skal indeholde. Håbet er, at vi sammen kan finde en fast grund til at løfte i flok og skabe forudsætningerne for, at Randers kommunes landdistrikter fortsætter den positive udvikling, de er i.

Dagen vil starte med oplæg fra forvaltningen efterfulgt af tre workshops med muligheder for at komme med input til, hvad den nye landdistriktspolitik skal indeholde. Omdrejningspunkterne i de tre workshops vil være; Bosætning på landet, Fællesskab på landet og Samskabelse.

Rammerne for fællesskab på landet handler om de fællesrum, der er med til at muliggøre fællesskaber i landdistrikterne – det kan f.eks. være forsamlingshuse, bålpladser og lignende.

Rammerne for bosætning på landet dækker over de fysiske rammevilkår. Det kan handle om byggegrunde, adgang til natur, god mobildækning og lignende, der er med til at skabe attraktive landdistrikter.

Samskabelse handler om, hvordan landdistriktet og Randers Kommune i fællesskab skal udvikle landdistriktet med opbygning af viden, udvikling af kompetencer og etablering af støttefunktioner.

Det vil være muligt at deltage i to workshops, og man vil derved få god mulighed for at være med til at sætte retningen for fremtidens liv på landet og i landsbyerne i Randers Kommune.

Randers Kommunes Landdistriktsudvalg og forvaltningen ser frem til at mødes til en aften i landdistrikternes tegn.

For mere info kontakt Søren Brøndum Christensen - sbc@randers.dk - 8915 1151, 2168 6035