Ambitiøse mål for fremtidens affaldshåndtering

Vi skal sortere meget mere og bedre – og så skal vi producere meget mindre affald, end vi gør i dag. Det er målene i Randers Kommunes Ressource- og affaldsplan 2027, som byrådet har vedtaget på mødet den 5. december 2022. Planen blev vedtaget med undtagelse af afsnittet om Genværket. Afsnittet om Genværket sendes tilbage til udvalget, der, efter en dialog med lokale genbrugsbutikker og relevante foreninger/NGO’er, vil tage nærmere stilling til afsnittet

Randers Kommunes plan for affaldsområdet frem til 2027 er vedtaget, og dermed er der fastlagt en række ambitiøse mål for området. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 5. december 2022. Planen blev vedtaget med undtagelse af afsnittet om Genværket. Afsnittet om Genværket sendes tilbage til miljø- og teknikudvalget, der, efter en dialog med lokale genbrugsbutikker og relevante foreninger/NGO’er, vil tage nærmere stilling til afsnittet

Med Ressource- og affaldsplan 2027 er målet blandt andet at knække affaldskurven og få mindre restaffald og mere genbrug og ressourcer ud af affaldet. For alle betyder det, at vi skal sortere meget mere og bedre – og så skal vi producere meget mindre affald, end vi gør i dag.

Se hele ressource- og affaldsplan 2027

Pixi-udgave af affaldsplanen

Mere direkte genbrug og sortering

Randers Kommune og dens borgere er i dag blandt de bedste i landet til at sortere og genanvende affald, men med den nye plan flyttes fokus over på det direkte genbrug. Det gælder om at redde ting og materialer inden de bliver til affald.

Som led i en national ensretning af affaldssorteringen, skal der også ske nogle ændringer i borgernes affaldssortering. Blød plast, pap og mad- og drikkekartoner skal fremover kunne afleveres i affaldsbeholderen derhjemme eller i den nedgravede container, hvis man har fælles affaldsløsninger. Derfor vil der ifølge den nye ressource- og affaldsplan komme en ekstra beholder eller container.

Den øgede sortering og ensretningen på landsplan skal være med til at sikre større og mere ensartede mængder af genanvendeligt affald, så det bliver lettere at behandle efterfølgende. Det giver bedre økonomi og mere genanvendelse, og det gavner miljøet.