Byråd ønsker partnerskab med COOP om skovrejsning

På mødet den 27. marts 2023 har Randers Byråd givet grønt lys til, at Randers Kommune indgår klimapartnerskab med COOP Folkeskove A/S om etablering af 300 hektar skov frem mod 2025. Aftalen er betinget af Ankestyrelsens godkendelse

Med en fælles vision om at skabe 300 hektar bynær og offentlig tilgængelig klimaskov og biodiversitetsfremmende natur frem mod 2025, ønsker Randers Kommune og COOP Folkeskov A/S at indgå et klimapartnerskab. Og på mødet den 27. februar 2023 har Randers Byråd givet grønt lys til det mulige partnerskab, hvor planen er at plante de første 100 hektar skov allerede i 2023.

Ifølge Randers Kommunes Klimaplan 2050 skal der frem mod 2030 rejses 3000 hektar klimaskov og 9000 hektar frem mod 2050 i kommunen. Heraf skal 15 procent ske som kommunal skovrejsning, mens de resterende 85 procent skal ske som privat skovrejsning.

I den forbindelse vil forvaltningen gerne indgå klimapartnerskaber med private for at gøre skovrejsningen attraktiv, og det er på den baggrund, at ønsket om et klimapartnerskab med COOP Folkeskov A/S er opstået.

Ankestyrelsen skal godkende

Som led i aftalen vil Randers Kommune stå for at skaffe adgang til de arealer, der skal beplantes. COOP bidrager med deres andel af udgifterne til selve skovrejsningen, herunder køb af jord.

I aftalen fremgår det blandt andet også, at klimakreditterne fra skovrejsnings – og naturprojekterne tilfalder COOP Folkeskov A/S svarende til både COOP’s ejerandel og kommunens ejerandel.

Hvorvidt partnerskabet er juridisk muligt i henhold til Kommunalfuldmagten skal Ankestyrelsen vurdere og aftalen er derfor betinget af denne godkendelse.

Bestyrelsen for COOP Folkeskov A/S ventes at godkende partnerskabet på lige fod med Randers Byråd, og arbejdet med at lokalisere og erhverve en velegnet ejendom til plantning af de første 100 hektar klimaskov i 2023 er godt i gang.