Handicapstøtte giver bedre fodfæste på arbejdsmarkedet

Jobcenter Randers har fokus på støtte til folk med kognitive handicap. Støtten betyder, at det er lettere for mennesker med kognitive handicap at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det oplever Jobcenter Randers.

Mennesker med kognitive handicap kan i mange tilfælde få tilkendt støtte til arbejdspladsen. Siden oktober 2020 har Jobcenter Randers haft særligt fokus på hvordan også jobsøgende med kognitive handicap får støtte, når de træder ind på arbejdsmarkedet. Kognitive handicap som kan skyldes alt fra sklerose, hjerneskade, ADHD, udviklingshæmning, PTSD, skizofreni til stress og angst.

"I Beskæftigelsesudvalget er vi glade for, at jobcentret har fokus på denne type støtte, fordi den bidrager til, at mennesker med kognitive handicap har lettere ved at finde en plads på arbejdsmarkedet. Rigtig mange mennesker har forskellige kognitive diagnoser, som kan stå i vejen for at finde og holde fast i et arbejde. Med den rette støtte kan de fungere på en arbejdsplads som alle andre," siger Bo Vestergaard, formand for Beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune.

Støtten fra Jobcenter Randers består af forskellige hjælpemidler, personlig assistance samt løntilskud til nyuddannede. Som en del af projektet "Flere med kognitive handicaps i beskæftigelse" har jobcenteret registret antallet af personer, som har fået støtte til deres kognitive handicap i forbindelse med at de er gået i arbejde. Registreringen viser, at 32 personer har fået tilkendt støtte mellem oktober 2020 og maj 2022 - på trods af flere coronanedlukninger i perioden.

"Støtten er også vigtig, fordi den skaber incitament for, at arbejdsgiverne ansætter flere mennesker med handicap, som får den støtte, de har brug for for at passe ind på arbejdspladsen. Og det betyder samtidigt, at arbejdsgivere kan tage endnu flere ansøgere i betragtning til deres ledige stillinger - hvilket især er en bonus lige nu, hvor ledigheden er lav, og der er færre ansøgere til stillingerne," siger Bo Vestergaard.

Personlig assistance er en hjælp

En af dem, som har fået tilkendt støtte af Jobcenter Randers, er Christian Andersen på 32 år, som arbejder som webshopassistent i XL-byg i Vorup. Han har en psykisk diagnose, som gør ham berettiget til støtten.

"Det kom som en overraskelse for mig, at jeg kunne få støtte fra jobcenteret, da jeg begyndte i flexjob i starten af 2021. Men det gør det nemmere for mig at være på arbejde," siger Christian Andersen.

Christian Andersen har fået bevilliget personlig assistance, hvilket i praksis betyder, at Christians arbejdsgiver bliver økonomisk kompenseret for at yde ham støtte i fire timer om ugen. Med støtten kan han altid spørge og få hjælp, hvis en opgave er viser sig at være vanskelig.

"Det er rart at vide, at jeg bare kan spørge, og at det er helt normalt. Det giver ro, at jeg bare kan spørge, for det er en del af aftalen. Det betyder, at jeg udvikler mine kompetencer, og jeg lærer at klare flere opgaver selvstændigt," siger Christian Andersen.

Fakta om ordningen og handicapbeskæftigelse

Fælles for de handicapkompenserende ordninger er, at de kan medvirke til at kompensere for de barrierer, som en person med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan møde i forhold til job, uddannelse eller et tilbud iværksat af jobcentret. Se mere her.

En ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE) viser, at 61 procent af personer med handicap er i beskæftigelse i Danmark - det højeste niveau siden 2008. Den viser også, at næsten hver fjerde mellem 16 og 64 år angiver, at de har et handicap. Læs rapporten her.