Ny politik for borgere med særlige behov

På mødet den 24. april 2023 har Randers Byråd vedtaget en ny politik for borgere med særlige behov. Også en ny strategi og aftale for psykiatri- og udsatteområdet blev godkendt på mødet.

Randers Kommune har fået en ny politik for borgere med særlige behov. Dermed er der fastlagt en overordnet ramme og retning for samarbejdet med borgere, der har behov for støtte fra kommunen på grund af en funktionsnedsættelse.

Politikken er en revideret udgave af en tilsvarende politik fra 2018 og tager udgangspunkt i Randers Kommunes vision 2030. Den blev vedtaget af byrådet på mødet den 24. april 2023 og har forud for byrådets behandling været i høring.

Sammenhæng og helhed i indsatser

Politikken for borgere med særlige behov omfatter personer over 18 år med en fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse. Det overordnede formål er blandt andet at skabe sammenhæng for disse borgerne, der ofte modtager ydelser og indsatser fra flere forvaltninger i Randers Kommune.

Mens politikken er overordnet, beskriver strategier og aftaler for bestemte målgrupper, hvordan der konkret bliver arbejdet og målene for indsatserne. Det drejer sig om Børnehandicapplanen, Voksenhandicapplanen og Strategi og aftale for Psykiatri- og Udsatteområdet.

Netop en ny udgave af strategi og aftale for psykiatri- og udsatteområdet tog byrådet også stilling til på mødet den 24. april.

Flere politikker og strategier er undervejs

Randers Byråd behandler i øjeblikket en række nye politikker, strategier og aftaler, der alle tager udgangspunkt i Vision 2030.

Tidligere har byrådet blandt andet vedtaget en ny Omsorgspolitik, Kulturpolitikog Sundhedspolitik. Undervejs er også en ny erhvervspolitik, børn og ungepolitik og en beskæftigelsespolitik. Disse vil byrådet behandle på kommende møder i 2023.