Randers Kommune indgår ny aftale med Team Danmark

På mødet den 30. januar 2023 har Randers Byråd godkendt en ny 4-årig samarbejdsaftale med Team Danmark. Aftalen viderefører en lignende aftale og har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten med særlig fokus på talentudviklingen i Randers Kommune.

Med en ny 4-årig samarbejdsaftale vil Randers Kommune fortsætte det tætte samarbejde med Team Danmark for at fremme vilkårene for eliteidrætten med særlig fokus på talentudviklingen. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 30. januar 2023, hvor samarbejdsaftalen, der gælder for perioden 2023-2026, blev godkendt.

Hent Randers Kommunes Samarbejdsaftale med Team Danmark

Øget fokus på fysisk og mental trivsel

Aftalen viderefører en lignende aftale og overordnet set er målet at fastholde og udbygge de stærke tilbud, som Randers Talent og Elite har opbygget til talentudviklingsklubberne. Her har der været fokus på at skabe reelle kompetenceløft i klubberne, og dette arbejde vil i den kommende periode blive udbygget med et øget fokus på udøvernes mentale of fysiske trivsel. En evaluering af den seneste samarbejdsaftale har nemlig vist, at det er en af de væsentligste faktorer for fastholdelse af talenter i sportsmiljøerne.

Desuden vil den nye samarbejdsaftale medføre en øget vidensdeling mellem klubberne og et øget samarbejde med kommunens uddannelsesinstitutioner om talentarbejdet.

Prioriterede sportsgrene

I tråd med tidligere samarbejdsaftaler er der i aftaleperioden en række prioriterede sportsgrene. I den nye aftale prioriterer Randers Kommune og Team Danmark at udvikle følgende Team Danmark støttede sportsgrene:

  • Randers FC
  • Randers HK
  • Randers HH
  • Randers Freja Atletik og Motion
  • Randers Motorsport (1årig prøveperiode)
  • Randers BMX
  • Swim Team Neptun

Dermed udgår Randers Tennisklub og Randers Bueskyttelaug af samarbejdet i forhold til den tidligere aftale.

Randers Kommune prioriterer derudover samarbejde med følgende lokalt prioriterede sportsgrene:

  • Randers Cimbria
  • Randers Gymnastiske Forening

Randers Talent og Elite er en afdeling under Kultur og Fritid i Randers kommune og har til formål at understøtte de randrusiansk talent- og eliteklubber med at udvikle de bedste talentudviklingsmiljøer og at understøtte de aller bedste atleter i deres stræben efter at nå verdenseliten.