Randers Kommune søger støtte til sikre cykelstier langs Hammelvej

Randers Kommunes miljø- og teknikudvalg har besluttet at søge støtte til 2 cykelstiprojekter langs Hammelvej hos Statens Cykelstipulje. Cykelstiprojekterne gør vejene mere sikre for skolebørn

Cyklist på cykelsti

Randers Kommune søger støtte fra Statens Cykelstipulje til at forbedre cykelstierne langs Hammelvej og gøre dem mere sikre for skolebørn. Miljø- og teknikudvalget i kommunen har besluttet at søge støtte til to cykelstiprojekter langs Hammelvej.

Det ene er en cykelsti på strækningen mellem Værum og Haslund og det andet skal omdanne en kvægtunnel under E45 til en cykelsti, der forbindes til Bøsbrovej. Formålet med cykelstiprojekterne er blandt andet at øge sikkerheden for de skolebørn og pendlere, der har brug for sikre veje til skole og arbejde.

Det er en høj prioritet for udvalget, at skolebørn kan komme sikkert til skole. Nick Zimmermann, formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune, siger:

"Hver gang vi får mulighed for at styrke trafiksikkerheden på skolevejene, synes jeg, vi skal gøre det. Hammelvej er ikke særlig cyklistvenlig, så en cykelsti der er tiltrængt. De to projekter øger sikkerheden markant i området."

Randers Kommune søger støtte til cykelstiprojekter

 

Randers Kommune har afsat 8,4 mio. kr. til cykelstier på budgettet i perioden 2023-2026 og kan dermed søge Statens Cykelstipulje til projekter med en samlet anlægssum på 14-16,8 mio. kroner.

Magnus Vilstrup, sektionsleder i Veje og Trafik i Randers Kommune, siger:

"Det er vigtigt, at vi fortsætter vores arbejde med at anlægge cykelstier omkring skolerne og langs indfaldsvejene, så endnu flere borgere får sikre forbinde og lyst til at tage cyklen på arbejde og til skole. Vi har flere projekter på tegnebrættet, som forhåbentlig kan blive en realitet i fremtiden."

Kriterierne for ansøgninger til Statens Cykelstipulje er, at stierne skal styrke cykelpendling samt forbedre trafiksikkerheden og sammenhængen på skolevejene.