Om Ren Randers

Ren Randers er et projekt, der har til formål at skabe et renere Randers både i by, vand og natur. Det opnår vi gennem oplysning, events og konkrete tiltag i byrummet

Forårsrengøring i midtbyen

Projektets mål er at gøre Randers til en ren og attraktiv kommune ved at reducere mængden af henkastet affald i det offentlige rum.

Det skal blandt andet ske ved at ændre borgernes adfærd og holdninger til affald.

Borgerne er aktive medspillere i at sortere deres affald hjemme hos sig selv, mange borgere ønsker ligeledes at være en medaktør, der også vil tage medansvar for henkastet affald i det offentlige rum. Det ser vi til hverdag og når vi inviterer til fælles affaldsindsamlinger. 

De frivillige er med til at skabe fokus og synlighed på udfordringerne med henkastet affald. Både i medierne, hvor de mange historier om borgere, der tager ansvar og gør en forskel, skaber opmærksomhed, men også rundt omkring på gader og stræder, hvor de frivilliges gule veste lyser op, når de samler affald ind til stor glæde for andre borgere.  De frivilliges indsats symboliserer, at henkastet affald er en opgave, som alle borgere kan løse i fælleskab for at gøre Randers til en renere og pænere kommune at bo i.

Ren Randers forsøger også at begrænse affaldsmængden i den flotte natur; både i vand, park, eng og skov. Det gør vi blandt andet ved at fremhæve og sætte fokus på de rene naturoplevelser, man kan få i Randers Kommune.

Kontakt projektleder Jacob Piil på mail jacob.piil@randers.dk