Asferg indstilles til Region Midtjyllands Landsbypris 2022

LAG Randers-Favrskov indstiller Asferg til Region Midtjyllands Landsbypris 2022.

Der har været en rigtig god proces omkring ansøgningen fra Asferg, de har som sædvanlig fundet lokale ressourcer der kunne samle og koordinere det store arbejde med at skrive ansøgningen. Ansøgningen skal i størst muligt omfang opfylde de 7 kriterier for Landsbyprisen:

  1. Landsbyens arbejde med et attraktivt og gennemtænkt fysisk miljø.
  2. Landsbyens arbejde med lokalområdets stedbundne ressourcer og potentialer.
  3. Landsbyens vision for bæredygtig udvikling.
  4. Landsbyens fokus på udsyn, samarbejder og opbygning af viden og kapacitet.
  5. Landsbyens arbejde med trivsel, sundhed, frivillighed og sociale fællesskaber.
  6. Landsbyens arbejde med klima, biodiversitet og ressourcer.
  7. Landsbyens overordnede udvikling.

I de kommuner hvor der er en Lokal Aktionsgruppe (LAG), er det LAG der indstiller til regionen, og fristen i 2022 er 1. februar.

Til at bistå regionsrådet med vurdering af forslagene til modtager af Landsbyprisen anvender RegionMidt et eksternt panel til en faglig vurdering af ansøgningerne.

De fem landsbyer, der vurderes at leve bedst op til kriterierne, går videre til en finalerunde. Det indebærer bl.a., at de indbydes til et møde med det faglige panel, hvor de får mulighed for at begrunde og uddybe deres ansøgning. Den endelige vurdering af ansøgerne vil således basere sig på både den skriftlige ansøgning og en mundtlig motivation af kandidaturet af landsbyernes egne repræsentanter.

LAG Randers-Favrskov indstiller Asferg bl.a. med begrundelsen: Asferg er på rigtig mange måder en lysende stjerne på landdistriktshimlen i Randers Kommune. De er helt klar over, at det primært er dem selv, der skal sikre udvikling af lokalområdet, og de har formået at få gennemført tiltag, som kun få ville have haft fantasi til at forestille sig.

LAG Randers-Favrskov giver Asferg de bedste referencer i konkurrencen og håber inderligt at Asferg vinder.